30 آوریل 2021 - 03:32

مشکلات بیمه ۷۰۰ نفر از صنعتگران صنایع دستی کشور مرتفع شد

2 فوریه 2019 - 08:00 dsfr.ir/dh4e7

صنایع دستی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: پیرو پیگیری ها و جلسات مستمر با رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون صنایع دستی، مشکل بیمه صنعتگران صنایع دستی مرتفع شد.

احد آزادیخواه، اظهار کرد: پیرو این جلسات موضوع بیمه تعداد ۷۰۰ نفر از صنعتگران صنایع دستی کشور تا پایان سال حل می شود که در همین زمینه سهمیه ای نیز برای صنعتگران ملایر اختصاص داده شد.

در فاز اول مقرر شد ۳۰ میلیارد ریال برای بیمه صنعتگران به سازمان میراث فرهنگی تخصیص داده شود که ۲۰ میلیارد ریال آن تأمین شده و ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

آزادیخواه با بیان اینکه پرونده هایی که از قبل تکمیل و آماده شده اند تا پایان سال بیمه می شوند، گفت: در فاز بعدی نیز تعداد دیگری از صنعتگران حوزه مبل و منبت زیر پوشش بیمه می روند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1