4 اکتبر 2021 - 06:56
امنیت مسافران ایرانی به عهده ترکیه است

رانندگان ایرانی شب ها به ترکیه سفر نکنند

5 اوت 2015 - 14:00 dsfr.ir/4v3vt

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: به رانندگان ایرانی توصیه شد تا آنجا که ممکن است شب ها کمتر از مرز ایران به طرف ترکیه بروند.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه به رانندگان ایرانی توصیه شد تا آنجا که ممکن است شب ها کمتر از مرز ایران به طرف ترکیه بروند گفت: البته طرف ترک از آن حادثه به بعد شب ها نیروهای ژاندارمری خود را در طول جاده های مرزی این کشور مستقر می کند.

محمدجواد عطرچیان با اشاره به وقوع انفجار هفته گذشته در مسیر قطار مسافری ترکیه-ایران گفت: همان شب ترددی از مرز ایران به طرف ترکیه انجام نشد اما روز بعد تردد کامیون ها به حالت عادی برگشت.

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: به رانندگان ایرانی توصیه شد تا آنجا که ممکن است شب ها از مرز ایران به طرف ترکیه نروند البته طرف ترک از آن حادثه به بعد شب ها نیروهای ژاندارمری خود را در طول  جاده های مرزی این کشور مستقر می کند چون به هر حال مسئولیت هر نوع اتفاقی که در خاک ترکیه برای اتباع و کامیون های ایرانی بیفتد با دولت آنکارا است.

هفته گذشته در مسیر قطار مسافری آنکارا به تهران به شماره 11512 ترانس آسیا بین دو ایستگاه سوورن-گنچ از توابع استان بینگل ترکیه انفجار مین اتفاق افتاد که این انفجار بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی آناتولی با کنترل از راه دور بود. انفجار یاد شده تلفات جانی به همراه نداشت اما به واگن و ریل ها خسارت وارد شد.

بر همین اساس محسن پورسید آقایی گفت: طبق درخواست دولت ترکیه و با هماهنگی وزارت امور خارجه کشور تا برقراری امنیت کامل در مسیر ریلی از اعزام قطار جدید به ترکیه خودداری می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1