31 می 2020 - 21:07

احتمال خروج نقش جهان از فهرست ثبت جهانی یونسکو

24 ژانویه 2019 - 12:00 dsfr.ir/jw6zw

احتمال خروج نقش جهان از فهرست ثبت جهانی یونسکو
tourism.doctv.ir
میدان نقش جهان

مدیر گروه فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به اینکه هنوز اطلاعی از گذر آقا نورالله نجفی ندارم، گفت: اگر محوطه تاریخی میدان نقش جهان دستکاری یا به آن دست اندازی شود با توجه به نوع دستکاری و دست اندازی به محوطه این احتمال وجود دارد که از فهرست یونسکو خارج شود.

بهمن نامور مطلق، با اشاره به اینکه ثبت هایی از جمله شهر خلاق، شهر تاریخی، محوطه های باستانی و سایت های تاریخی مربوط به یونسکو می شود، اظهار کرد: یونسکو محوطه تاریخی میدان نقش جهان را ثبت کرده است اگر این محوطه بخواهد دستکاری یا دست اندازی شود با توجه به نوع دستکاری و دست اندازی به محوطه این احتمال وجود دارد که از فهرست یونسکو خارج شود.

البته در خصوص خروج از فهرست یونسکو کارشناسان باید نظر بدهند که آیا دستکاری یا دست اندازی در اندازه ای هست که محوطه از فهرست یونسکوخارج شود یا خیر.

میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب تصویر ایران در جهان باید طبق دستورالعمل های یونسکو حرکت کند. وقتی شهری وارد بازی ثبت جهانی می شود باید قواعد این بازی را رعایت کند. اگر شهر می خواهد از ثبت جهانی خارج شود آن اراده مدیران شهر است و بحث جداگانه ای دارد ولی بازی ثبت جهانی قواعد خاص خود را دارد.

کمیسیون ملی یونسکو از نظرات کارشناسان میراث فرهنگی کشور در صیانت از سایت های تاریخی و محوطه های باستانی حمایت می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 4 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1