26 می 2020 - 15:11

مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان برگزار می شود

21 ژانویه 2019 - 10:00 dsfr.ir/6132k

مسابقه عکاسی

مـرکـز میـراث ناملمـوس تهران دومین مسابقه عکاسی میراث فرهنگی ناملموس و جوانان را برگزار می کند.

مرکـز میـراث ناملمـوس تهران بر آن است با برگـزاری دومیـن مسابـقه عکاسـی بیـن المـللی با عنـوان میراث فرهنگی ناملموس و جوانان میراث فرهنگی ناملموسِ منطقه آسیای غربی و مرکزی را از طریق علاقه مندان به هنر عکاسی به تصویر بکشد.

این مسابقه با هدف بهتر دیده شدن و پاسداری از میراث ناملموس و انتقال آن به نسل جدید و آشنا شدن جوان ها به این مقوله برگزار می شود.

بنا بر فراخوان مرکز میراث ناملموس تهران همه دوستداران فرهنگ و علاقه مند به عکاسی امکان شرکت در این مسابقه را دارند.

علاقه مندان برای آگاهی بیشتر از این مسابقه می توانند به آدرس www.tichct.ir/photocompetition مراجعه کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1