28 آوریل 2021 - 03:01

پس گرفتن خانه قاجاری از انجمن اوقات فراغت

12 ژانویه 2019 - 18:00 dsfr.ir/er7gl

پس گرفتن خانه قاجاری از انجمن اوقات فراغت
kikojas.com
خانه دبیرالملک

شهردار منطقه 12 از بازپس گیری خانه دبیرالملک از انجمن اوقات فراغت خبر داد.

در مورد باز پس گیری خانه اوقات فراغت، گفت: در دوره گذشته خانه "دبیرالملک فراهانی" وزرای دوره قاجاریه - واقع در خیابان امیرکبیر به انجمن اوقات فراغت که ریاست آن را رامبد جوان بر عهده داشت، واگذار شده بود.

وی با بیان اینکه قرار بود در این خانه برنامه های تفریحی با توجه به رویدادهای محلی و شهری تعریف شود تا در محله امامزاده یحیی و عودلاجان شرایط زندگی بهتر شود و موجبات زنده شدن محله فراهم شود، گفت: اما در تغییر و تحولات اخیر این انجمن نتوانست به تعهدات خود عمل کند و به همین دلیل نامه نگاری برای باز پس گیری این خانه قاجاریه انجام شد و و به همین دلیل این خانه از آنها پس گرفته می شود.

شهردار منطقه 12 در عین حال گفت: البته شهرداری تهران نیز نتوانست در این مدت به دلیل تغییرات مدیریتی و همچنین تلاطم های ایجاد شده به تعهدات خود در راستای همکاری برای رونق گرفتن این خانه عمل کند.

خانه میرزا محمدحسین فراهانی ملقب به دبیرالملک فراهانی از وزرای دوره قاجار 17 دی ماه سه سال پیش به انجمن اوقات فراغت برای انجام امورات فرهنگی و بازی های بومی و ملی فکری داده شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1