تخریب یک منطقه گردشگری برای ساخت پارکینگ!

12 ژانویه 2019 - 16:00 dsfr.ir/3y4yd

تخریب یک منطقه گردشگری برای ساخت پارکینگ!
tasnimnews.com
منطقه گردشگری ونایی

فرماندار ویژه بروجرد گفت: روستای ونایی یک منطقه گردشگری ملی است.

رضا آریایی در جلسه ساماندهی سفره خانه های ونایی و نظام آباد، اظهار کرد: در حال حاضر روستای ونایی یک منطقه گردشگری ملی و هدف گردشگری است که باید هرچه سریع تر سفره خانه های آن ساماندهی شوند.

در سال های گذشته طبیعت ونایی مردم را به آنجا می کشاند ولی امروزه علاوه بر طبیعتش، استقبال مردم از غذاهای آماده سفره خانه های سنتی این منطقه گسترش یافته است. 27 سفره خانه سنتی در روستای ونایی ایجاد شده که باعث ایجاد مشکلاتی در این منطقه شده است، بنابراین دستگاه های اجرایی شهرستان باید هرچه سریع تر نسبت به ساماندهی سفره خانه های سنتی در ونایی اقدام کنند.

در این منطقه کسانی که سفره خانه ها را ایجاد کرده اند عمدتا جوانان هستند و اکثر این سفره خانه به صورت خانوادگی مدیریت می شود. این سفره خانه ها باید طوری ساماندهی شوند که از مهاجرت جوانان به شهر و شهرهای کلان جلوگیری شود. نمی توانیم اجازه دهیم بی قانونی در آنجا گسترده و وضعیت موجود باید از این آشفتگی خارج شود.

در سنوات گذشته برای پارک خودرو و نشستن مردم به سختی مکانی پیدا می شد اما در حال حاضر محوطه های بزرگ برای این امر اختصاص یافته که نشان دهنده تخریب جدی طبیعت و قطع درختان است.

در راستای ساماندهی این منطقه تعاونی تشکیل شود چون می خواهیم از آنها حمایت کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1