28 آوریل 2021 - 10:28

تهران قدیم زنده می شود؟

6 ژانویه 2019 - 12:00 dsfr.ir/7z1mw

تهران قدیم زنده می شود؟
tourcalm.com
خانه تاریخی

در حال حاضر می توان گفت شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیش از هر زمانی درخصوص بازآفرینی شهری، احیای تهران قدیم، زیست پذیری و مقابله با آلودگی هوای تهران به اتفاق نظر رسیده اند.

شهردار تهران که پیش از این معاون معماری وزیر راه و شهرسازی بود همواره از بی توجهی به بافت تاریخی تهران، طرح های محیط زیستی، تراکم فروشی و فرسودگی شهر تهران انتقاد و بر ضرورت بازگشت به هویت اصلی معماری ایرانی اسلامی تاکید می کرد. او هم اکنون که در مسند شهرداری تهران قرار گرفته می تواند طرح های خود را عملیاتی کند؛ بخصوص که وزیر جدید راه و شهرسازی نیز یکی از سیاست های اصلی خود را بازآفرینی شهری عنوان کرده است.

در حاشیه نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه بازآفرینی محور شهری تهران با موضوع طراحی فضای فوقانی نوین راه آهن تهران- تبریز (محور نیلوفری) محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: آنچه شخصا به آن باور دارم، این است که ما باید ابتدا باززنده سازی شهری را انجام دهیم. شهرها و به خصوص محیط هایی که تاریخی هستند، صندوق خاطرات مردم هستند. اما آسیب ها و معضلات باعث فرسودگی، تخلیه و ترک محیط مسکونی می شوند.

باید با سیاست های دقیق و درستی که امروز برای بازآفرینی اتخاذ شده، این باززنده سازی را انجام دهیم و از بارگزاری ها و فعالیت هایی که موجب می شود سکونت و فعالیت به صورت همگن در کنار همدیگر زندگی مطلوبی را برای مردم به وجود بیاورد، حمایت و پشتیبانی کنیم.

پیروز حناچی شهردار تهران نیز که از زمان روی کار آمدن، اولین رکاب ها را برای اجرای ایده های خود در سه شنبه های بدون خودرو زده و سه شنبه ها با دوچرخه به محل کار خود می رود، گفت: یکی از اهدافی که به شکل مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تعقیب می شود موضوع بازآفرینی و تشکیل ستادهای بازآفرینی شهری است. از اصلی ترین پروژه هایی که ما در این حوزه تعقیب می کنیم محور راه آهن تهران- تبریز است که در حال حاضر تلاش می کنیم تا آن را از یک تهدید به یک فرصت برای شهر تهران تبدیل کنیم. او افزود: تلاش می کنیم تا بهترین کیفیت را برای مردم شهرمان به ارمغان بیاوریم.

حناچی چند روز قبل گفته بود در شهری زندگی می کنیم که بر اساس نظرسنجی انجام شده از شهروندان آن، بیش از ۹۳ درصد آلودگی هوا و ترافیک را اصلی ترین چالش های شهر معرفی کرده اند و معضلات اجتماعی و فقر را در درجه بعدی اهمیت دانسته اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1