17 آوریل 2024 - 13:04

مهمترین نیاز گردشگران مشهد چیست؟

5 ژانویه 2019 - 14:00 dsfr.ir/mf21d

مهمترین نیاز گردشگران مشهد چیست؟
bestgasht.com
هتل

عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: مهمترین نیاز گردشگران مشهدی شامل ایجاد وب سایت از مشخصات کامل هتل ها و ارائه غذاهای ارگانیک برای کسانی که دارای بیماری خاص است.

فاطمه رحمانی در سمینار تخصصی «سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شهر مشهد» که در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگی واقع در دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: در کشور کمبودهایی در بخش گردشگری دیده می شود که یکی از آن ها نبود سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های گوناگون آن است. با وجود بارگاه امام هشتم در مشهد امکان توسعه سرمایه گذاری وجود دارد. متأسفانه بخشی از جنبه های سرمایه گذاری در شهر اشباع شده و به صورت یکنواخت درآمده اند، بنابراین در حوزه گردشگری نیاز به ایجاد نوآوری احساس می شود.

براساس طرح انجام شده ابتدا فرصت های سرمایه گذاری را با استفاده از نظرات سرمایه گذاران، کارشناسان و بهره مندی از مطالعات تطبیقی استخراج کردیم تا بتوانیم نیاز گردشگری شهر را به دست آوریم. روش تحقیق مقاله نوشته شده در این زمینه مبتنی بر بهره مندی از مطالعات تطبیقی و دیدگاه های سرمایه گذاران بوده است. 

با توجه به گردشگران و نیازهایشان اولویت بندی هایی در زمینه نیازهای گردشگری به دست آوریم. در این راستا نیازمند یکسری شاخص های عمومی بودیم و با استفاده از روش های برنامه ریزی چند معیاره این اولویت بندی های اساسی را به دست آوردیم.

برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استفاده از وب سایت های معتبر و جهانی نتیجه بخش بوده و تعداد زیادی فرصت ایجاد بهبود شرایط گردشگری شناسایی و طبقه بندی شده که در نهایت به حدود ۱۰۳ فرصت سرمایه گذاری در مشهد رسیده ایم. بخش دوم شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسان به دست آمده که منجر به شناسایی۳۰ مورد شده است. 

وی با بیان اینکه اقامت اشتراکی افراد در یک اتاق چند تخته، جزو فرصت های نوآورانه است، تصریح کرد: از جمله فرصت های نوآورانه در حوزه گردشگری مشهد که می تواند تأثیر مناسبی در این حوزه داشته باشد می توان به ساخت هتل های فرودگاهی با امکان اقامت های کوتاه مدت، استفاده از اقدامات و سازه های خاص برای اقامت مانند اقامت در کاروانسراهای تاریخی، ساخت هتل ها با امکانات خاص و شگفت انگیز، ایجاد فناوری های نوین در هتل داری، هتل داری سبز در جهت سازگاری با محیط زیست اشاره کرد.

بهره مندی از فناوری های نوین در گردشگری سلامت چون استفاده از موبایل یا تبلت برای ارائه خدمات پزشکی در حوزه گردشگری تأثیرگذار است. نکته مهم در راستای فرصت نوآورانه سرمایه گذاری می توان به نیاز گردشگران که دارای بیماری های خاصی چون دیابت هستند با تغذیه خاصی اشاره کرد. از سویی دیگر فناوری های نوین در آژانس های مسافرتی، ایجاد بازارهای محلی سوغات، ایجاد بازار آنلاین در صنعت هتل داری و... مهمترین نیازهای گردشگردان است.

مهمترین شاخص های مورد نیاز گردشگران شهر مشهد براساس رتبه بندی سودآوری، درجه ریسک، دسترسی به پروژه زیرساخت های تولید محصول، خدمت شامل شاخص هایی چون ایجاد وب سایت از مشخصات کامل هتل ها، ارائه غذاهای ارگانیک برای کسانی که دارای بیماری های خاص هستند و... هستند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1