29 ژانویه 2023 - 15:20

اولین دوره آموزش گردشگری افراد دارای معلولیت در گرگان برگزار می شود

30 دسامبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/3k0at

گردشگری گرگان

اولین دوره آموزشی افراد دارای معلولیت با هدف آشنایی جوامع گردشگری و ذینفعان دولتی و خصوصی با استانداردها و الزامات گردشگری ویژه این اقشار برگزار می شود.

جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری دوره آموزشی گردشگری برای افراد دارای معلولیت با حضور احمد تجری معاون گردشگری و رؤسای جوامع گردشگری استان گلستان، پنجشنبه 6 دی برگزار شد.

رضا شاه حسینی مدیر دفتر منطقه شمال انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس با اشاره به نقش گردشگری و سفر در ایجاد نشاط و سرزندگی در میان افراد دارای معلولیت و سالمندان گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی جوامع گردشگری و ذینفعان دولتی و خصوصی با استانداردها و الزامات گردشگری ویژه این اقشار برگزار می شود.

این دوره آموزشی در مرحله نخست در سه استان گلستان، تهران و فارس توسط مدرسان ملی برگزار می شود و در مرحله بعد برای همه استان ها برنامه ریزی می شود.

شاه حسینی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه برنامه ریزی این دوره آموزشی بیان داشت: در این جلسه که با حضور معاونین و کارشناسان ادارات کل بهزیستی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مدیران انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری معلولان پارس و رؤسای جوامع هتلداران، دفاتر و راهنمایان گردشگری استان برگزار شد؛ بر لزوم آموزش های تخصصی در این زمینه تاکید شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1