16 ژوئن 2024 - 00:10

تشکیل کارگروهی برای جمع آوری خانه مسافر های غیرمجاز در مشهد

29 دسامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/ua04v

تشکیل کارگروهی برای جمع آوری خانه مسافر های غیرمجاز در مشهد
otaghak.com
خانه مسافر

با محوریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و همکاری دستگاه های اجرایی، کارگروهی برای بررسی وضعیت خانه مسافرها و جمع آوری خانه مسافرهای غیرمجاز تشکیل می شود.

مهدی فروزان مدیرکل امور رفاهی زائران و سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی در جلسه کارگروه خدمات شهری ستاد اجرایی سفر خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات و چالش های مشهد که به ویژه در ایام پیک مسافر در مشهد آسیب رسان است وجود خانه مسافر های غیر مجاز است.

در مشهد فقط، ۶۵۱ خانه مسافر مجوز دریافت کرده اند و ۴۴۰۰ خانه های مسافر غیرمجاز و ناایمن در این شهر وجود دارد که در مواقع حوادثی نظیر آتش سوزی دچار مشکلات زیادی می شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1