چرا احیای شبگردی در تهران ضرورت دارد؟

18 دسامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/ry32e

چرا احیای شبگردی در تهران ضرورت دارد؟
kojaro.com
شبگردی

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص گردشگری در شب و اجرای طرح های شبانه در تهران اظهار کرد: «این امر در شرایط کنونی پایتخت ضرورت دارد. حدود ۹ میلیون نفر ساکن تهران هستند، ضمن آنکه جمعیت شناور قابل توجهی در حدود ۴ میلیون نفر هم در شبانه روز وارد این شهر می شوند. از این منظر تهران موقعیتی متفاوت در حوزه جمعیتی و اجتماعی دارد اما متاسفانه در شهری با این جمعیت حیات شبانه مناسبی برای شهروندان وجود ندارد.

حجت نظری یکی از ابعاد حیات شبانه در تهران را موضوع تفریح و نشاط اجتماعی در شهر دانست و تصریح کرد: برخی اقشار پایتخت نشین با توجه به نوع شغل خود فرصت استفاده از فضاهای شهری طی روز یا حتی ساعت های آغازین شب را از دست می دهند. ضمن اینکه امکانات لازم برای حضور در ساعات پایانی شب نیز برای شهروندان چندان میسر نیست.

وی احیای زندگی شبانه در تهران را دارای توجیه اقتصادی دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کلان شهرهای دنیا که اقتصاد مولد و پویایی دارند، به هیچ عنوان شهر حتی برای چند ساعت هم تعطیل نمی شود و فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی ادامه دارد. آنچه بیش از هرچیز مورد تاکید است، اعطای اجازه فعالیت به کسب و کارهای خُرد با استفاده از فرصت احیای زندگی شبانه در شهر است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1