28 فوریه 2024 - 20:38

شکارچیان غیر مجاز 3 محیط بان را مجروح کردند

15 دسامبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/h88ww

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: سه تن از ماموران یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده طارم سفلی در اثر درگیری با شکارچیان غیرمجاز مجروح شدند.

حسن پسندیده افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست قزوین در منطقه حفاظت شده طارم سفلی بامداد امروز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی با چند شکارچی غیرمجاز که قصد شکار کل و بز وحشی را داشتند، روبرو شدند.

به دنبال تعقیب این شکارچیان، آنها با ماموران محیط بانی درگیر شدند. شکارچیان غیرمجاز با سنگ و چوب سه تن از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را مجروح کردند و این عوامل اکنون در بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری و تحت مداوا هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین یادآور شد: بعضی از شکارچیان غیرمجاز حاضر در این صحنه دستگیر و بعضی نیز متواری شدند که تحت تعقیب قرار دارند. 

خودرو و سلاح این شکارچیان نیز در صحنه درگیری باقی مانده و توقیف شده است.

استان قزوین دارای سه منطقه حفاظت شده در باشگل واقع در شهرستان تاکستان، الموت و طارم سفلی واقع در شهرستان قزوین است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1