23 ژوئن 2024 - 18:29

قول مدیر میراث تهران به تورگردانان چینی برای دریافت یوآن در هتلها

8 دسامبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/oq1p3

قول مدیر میراث تهران به تورگردانان چینی برای دریافت یوآن در هتلها
donyayesafar.com
گردشگران چینی

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران به تورگردانان چینی قول مساعد داد تا پیشنهاد آنها مبنی بر دریافت یوآن در تاسیسات گردشگری و هتلها را پیگیری کند.

دلاور بزرگ نیا در دیدار با جمعی از تورگردانان کشور چین گفت : با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی مقصد چین همواره به عنوان یک بازار ارزشمند در توسعه گردشگران ورودی به کشور به شمار می آید.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران افزود : سهم ما از گردشگران چینی با توجه به اینکه ایران یک مقصد ارزان و نزدیک به کشور چین محسوب می شود کمتر از حد انتظار بوده و امید داریم با توسعه تعاملات بخش خصوصی و نهاد های دولتی دو کشور، حضور بیشتر گردشگران چینی را شاهد باشیم

بزرگ نیا، با اشاره به نقش تبلیغات شفاهی گردشگران خارجی در تصویرسازی درست از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری ایران، بیان کرد: نقشی که مدیران دفاتر تورگردان در معرفی کشورها می توانند داشته باشند هیچ نهاد دیگری نمی تواند داشته باشد که این دلیلی بر نقش "دیپلماسی فرهنگی" در توسعه تعاملات بین ملت ها است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد : بسیار خرسندیم که مدیران تورگردان کشور چین با یک رضایت و خاطره خوش ایران را ترک می کنند که این مسئله می تواند در آینده نه چندان دور به حضور گردشگران چینی در کشور منجر شود.

در این نشست مدیران تور گردان کشور چین خواستار استفاده از ارز یوان در معاملات خود با مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری استان تهران به جای سایر ارزها نظیر دلار و یورو شدند، که مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با قول مساعد برای پیگیری این موضوع تاکید کرد در کنار بخش خصوص برای تکمیل زیرساخت ها و فرهنگ سازی حضور گردشگران چینی در استان تهران تلاش صورت خواهد گرفت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1