29 ژانویه 2023 - 15:53

تهدید به خاطر ارزان فروشی

4 دسامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/pz99u

تهدید به خاطر ارزان فروشی
rojanoo.com
خدمات مسافرتی

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در نامه ای، وب سایت های شناخته شده فروش بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل را تهدید کرد که اگر از ارزان فروشی دست نکشند، علیه آن ها به مراجع قانون شکایت خواهد کرد.

نیما قاضی مدیر یک سامانه های فروش اینترنتی بلیت که از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده و درحال حاضر مرجع شناخته شده ای در کسب وکار گردشگری اینترنتی است درباره این نامه اعتراضی به ایسنا اطلاع داد. او به بخشی از محتوای این نامه اشاره کرد که نوشته است: «طبق گزارش های واصله از سوی تعداد قابل توجهی از همکاران ما سایت های مرتبط با آن شرکت، مبادرت به فروش بلیت با ۵ تا ۹ درصد تخفیف مستقیم به مسافر می کنند که خارج از ضابطه و عملا موجب ضرر و زیان و لطمه به فعالیت سایر دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شده است و مورد اعتراض انجمن و سایر همکاران بوده. خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به توقف روش اتخاذ شده در زمینه فروش بلیت با تخیفیف های مذکور اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم اقدام به منظور حفظ حقوق بسیاری از همکاران لاجرم نسبت به شکایت از مراجع قانونی اقدام خواهد شد.»

قاضی گفت: محتوای این نامه از این نظر عجیب است که ما به هیچ وجه کار غیرقانونی انجام نداده ایم.

وی سپس درباره ارزان فروشی که اتفاق افتاده و این چنین مورد اعتراض واقع شده است، توضیح داد: قیمت بلیت دو قسمت دارد؛ یک بخش آن نرخ اصلی (Fare) است که آژانس از شرکت هواپیمایی دریافت می کند و بخش دیگر کمیسیونی است که بسته به نوع روابط تجاری آژانس و ایرلاین و معمولا از ۳ تا ۹ درصد تعیین می شود.

ما و دیگر سامانه های فروش بلیت روش کار متفاوتی به نسبت آژانس ها داریم و معمولا عمده فروشی انجام می دهیم که بر همین اساس حجم فروش روزانه مان گاه تا ۲ هزار قطعه بلیت می رسد؛ عددی که روزانه برای یک آژانس محقق نمی شود. بنابراین تصمیم گرفتیم در شرایط اقتصادی موجود بخشی از آن کمیسیون را به مردم برگردانیم.

شرکت های هواپیمایی روی هر بلیت به آژانس ها و سامانه های فروش اینترنتی ۳ تا ۹ درصد کمیسیون می دهند که وب سایت های فروش بخشی از این کمیسیون را برای خود برمی دارند و درصدی از آن را هم به مردم می دهند، پس کار غیرقانونی انجام نشده، با این حال تهدید شده ایم اگر از این ارزان فروشی دست برنداریم، علیه ما به مراجع قانونی شکایت می شود او ادامه داد: برخی شرکت های هواپیمایی کمیسیون های تشویقی نیز دارند که گاه برای هر بلیت ۱۴ تا ۱۵ درصد کمیسیون درنظر می گیرند، این کمیسیون تشویقی غیر از آن کمیسیونی است که روی نرخ بلیت لحاظ می شود.

بنابراین اگر در یک مسیر به خواست آن ایرلاین، حجم مشخصی از بلیت فروخته شود، این کمیسیون تشویقی به فروشنده تخصیص می یابد. پس ما سود خود را بدست می آوریم. آژانس ها هم قطعا از چنین بسته های تشویقی بهره مند می شوند.

آنچنان که در آن نامه ادعا شده ما به مشتری تخفیف نمی دهیم، بلکه این کار نوعی قیمت گذاری از محل کمیسیون در اختیار فروشنده ی بلیت است. ماجرای این اعتراض هم از جلسه ای در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی شروع شد که برخی آژانس ها شاکی از این اقدام سامانه های فروش بلیت، درخواست کردند سود کمیسیون بلیت هواپیما را کامل از مشتری دریافت کنیم.

ما بخشی از آن ۳ تا ۹ درصد کمیسیون بلیت را به عنوان سود برمی داریم، ولی مابقی آن را در شرایط حاضر اقتصادی برای مردم درنظر گرفته ایم.

او که خود عضو کمیته فروش اینترنتی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران است همان تشکلی که نسبت به این روش تعدادی از سامانه های فروش معترض شده درباره همراهی و واکنش این کمیته، اظهار کرد: با توجه به محدود کردن موضوع نامه به دو سایت فروش، فکر نمی کنم محتوای آن دیگر به کمیته ارتباطی داشته باشد. به هر حال اعضای آن کمیته که کمتر از ۱۵ نفر هستند، در مقابل اعضای انجمن در اقلیت قرار گرفته اند و به نظر می رسد انجمن از یک موقعیت حداکثری برای بیان یک اعتراض، استفاده می کند.

قاضی درباره پیگیری موضوع این شکایت از سوی مرجع یا متولیان دیگر همچون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: چون ادعای صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین به مرجعی انتقال ندادیم و ترجیح دادیم موضوع را عمومی مطرح کنیم.

1