4 سپتامبر 2021 - 12:53

اجرایی کردن اولین سامانه ردیابی چمدان ها حین پرواز

14 نوامبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/xh81i

اجرایی کردن اولین سامانه ردیابی چمدان ها حین پرواز
alibaba.ir
ردیابی چمدان ها حین پرواز

هواپیمایی کشور قطر پس از بررسی های به عمل آمده از سوی انجمن بین المللی حمل و نقل (یاتا) موفق شد نخستین شرکت هواپیمایی در جهان باشد که مجوز استفاده از سامانه ردیابی چمدان های مسافران را دریافت می کند.

این فرآیند که از مبدأ فرودگاه بین المللی حَمَد آغاز خواهد شد، به گونه ای طراحی شده که به وسیله آن، چمدان های مسافران از طریق صاحبانشان به طور دقیق در تمامی مراحل سفر، زیر نظر قرار گیرند.

این مجوز به لطف ساختار هوشمند سامانه مدیریت چمدان ها به دست آمده که ازسوی متخصصان فرودگاه بین المللی حَمَد سازماندهی شده و در وب سایت و اپلیکیشن موبایل این فرودگاه نیز توسعه یافته است.

در این دو پایگاه، بخشی به نام «چمدانم را ردیابی کن» طراحی شده که به وسیله آن می توان از اطلاعات لحظه به لحظه جابه جایی چمدان در فرآیند سفر آگاه شد و از دریافت بدون دردسر چمدان در پایان سفر اطمینان حاصل کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1