30 ژانویه 2023 - 05:57

گلایه از دست و پاگیر شدن قوانین بافت های تاریخی

13 نوامبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/js1kk

بافت تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در پاسخ به مشکلات ساکنین بافت تاریخی ابرکوه گفت: با وجودیکه قوانین حاکم بر بافت های تاریخی بسیار سختگیرانه و بعضاً نیز دست و پا گیر هستند، نمی توانیم از آنها عدول کنیم.

مصطفی فاطمی در جریان سفر یک روزه به شهرستان ابرکوه با تأکید بر این که میراث فرهنگی ابرکوه تنها متعلق به این شهرستان نیست چرا که برخی از میراث این شهر به ثبت ملی و جهانی رسیده اند، ادامه داد: اخیراً میراث فرهنگی ابرکوه رشد مناسبی داشته و در کنار آن برخی از صنایع دستی همچون چنته بافی که به فراموشی سپرده شده بود نیز مجدداً احیا و در کشور حرف برای گفتن پیدا کرده است.

وی در پاسخ به مشکلات مردم محله تاریخی دروازه میدان در رابطه با برخورد با هر گونه ساخت و ساز جدید در این محدوده، اظهار کرد: این قبیل مشکلات در بافت تاریخی تمام شهرهایی که ثبت ملی یا جهانی می شوند، به علت عدم آشنایی مردم با قوانین و ادامه فعالیت ها طبق روال قبل، بروز می کند لذا مشکلات فعلی ابرکوه در بافت های تاریخی یزد، میبد و اردکان هم وجود داشته و دارد.

مشکلات مذکور و محدودیت هایی که به واسطه قوانین وجود دارد، در مرحله اول موجب خالی شدن بافت شد اما مجدداً عده ای برای سرمایه گذاری وارد بافت شده اند که موجب احیا و رونق این بافت و در نهایت افزایش قیمت این منطقه شده است.

فاطمی با اشاره به این که قوانین حاکم بر بافت های تاریخی بسیار سختگیرانه و بعضاً نیز دست و پاگیر هستند، تصریح کرد: مسئولین میراث نمی توانند از قوانین عدول کرده و حتی گاهی به علت انجام ندادن برخی کارها، مواخذه هم می شوند ولی در عین حال تلاش داریم بیشترین تعامل را با ساکنین بافت های تاریخی داشته باشیم.

طرح های بزرگی از جمله حسینیه ها باید با همکاری یک مشاور تهیه و به شورای فنی یزد که متشکل از یازده نفر ازجمله اساتید دانشگاه است، ارجاع شود تا پس از بررسی های همه جانبه در صورت وجود ایراد در آنها، موارد جهت اصلاح تذکر داده شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد در ادامه پس از بازدید از سرو کهنسال ابرکوه، در مراسم افتتاحیه محور گردشگری محله پشت آسیاب با سرمایه گذاری 380 میلیون تومان و بوم گردی "خانم جان شهرسب" حضور یافت و همچنین از مجموعه های اقامتی "پورسید"، خانه "آقازاده"، "زرنگار"، قلعه"تیجرد" و بومگردی های قلعه "تیزوک" بازدید کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان همچنین در جریان این سفر از تلاش های مجاهد کرباسی رییس میراث فرهنگی، علیرضا صالحی فرمانده نیروی انتظامی و محمدحسین ابراهیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به علت همکاری با مجموعه میراث فرهنگی، با اهداء لوح تقدیر تقدیر کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1