اثرپذیری سفرهای داخلی از افزایش نرخ اجزای سفر

12 نوامبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/vk1n2

اثرپذیری سفرهای داخلی از افزایش نرخ اجزای سفر
donyayesafar.com
سفرهای داخلی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگرچه ممکن است روی کاغذ کاهش سفرهای خروجی بر میزان سفرهای داخلی بیفزاید اما افزایش هزینه بخش های مختلف سفر از جمله اقامت، خوراک و حمل و نقل ممکن است این موضوع را در عمل رقم نزند.

نگاهی به گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی نشان می دهد این شاخص در ۶ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۷ درصد افزایش داشته است. به گزارش چمدان و براساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شـهریورماه ۱۳۹۷ به عدد ۹/ ۱۴ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۱/ ۶ درصد افزایش داشت. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴/ ۳۱ درصد افزایش یافت. طی ۶ ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۵/ ۱۷ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶ معادل ۵/ ۱۳ درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳۹۷ پـس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۴/ ۶ درصد افزایش داشت.

این افزایش تورم به اعتقاد فعالان گردشگری، بر سفرهای داخلی بی تاثیر نبوده است. در کنار این نرخ، افزایش بهای حمل و نقل نیز دست کم بر شیوه جابه جایی گردشگران اثر گذاشته است. شاخص بهای گروه حمل و نقل در ماه مورد گزارش نسبت به ماه قبل معادل ۶/ ۱۴ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های وسایل نقلیه شخصی معادل ۶/ ۲۵ درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۴/ ۸ درصد و هزینه های رفت و آمد ۶/ ۶ درصد بوده است. در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۹/ ۵۴ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۱/ ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه مسافرت با تور معادل ۴/ ۲۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۷۰ درصد افزایش داشته است.

اقامت نیز به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سفر از افزایش بها بی نصیب نبوده است. براساس این گزارش، در ماه شهریور شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۸/ ۶ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۸/ ۶ درصد، غـذای آماده برای مجالس و مراسم ۲/ ۸ درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۲/ ۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۷/ ۲۳ درصد افزایش داشته است. حالا فعالان گردشگری معتقدند تنها راه جلوگیری از کاهش سفرهای داخلی با توجه به چالش های اقتصادی، برنامه ریزی صحیح، توزیع زمانی و مکانی سفر، استفاده از استراتژی های قیمتی متناسب و... است. در غیر این صورت افت سفرهای خروجی به رشد سفرهای داخلی نخواهد انجامید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1