1 اکتبر 2022 - 20:35

افزایش سطح دریاها تهدیدی برای میراث جهانی یونسکو

5 نوامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/jw5i4

افزایش سطح دریاها تهدیدی برای میراث جهانی یونسکو
roshagasht.com
میراث جهانی یونسکو

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی است مناطق میراث جهانی یونسکو را تهدید می کند.

کارشناسان در بررسی های جدید خود اعلام کرده اند: افزایش سطح آب دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی ده ها منطقه میراث جهانی یونسکو در نواحی مدیترانه را با خطر فزاینده سیل و فرسایش روبرو خواهد کرد. در حقیقت تعداد زیادی از مناطق میراث جهانی با این تهدیدها مواجه هستند.

یونسکو از سال ۱۹۷۲ میلادی ۱۰۹۲ منطقه میراث طبیعی و فرهنگی را بر اساس کنوانسیون میراث جهانی شناسایی کرده است. نزدیک به ۸۰ درصد از این نواحی، مناطق میراث جهانی فرهنگی هستند که ارزش حائز اهمیتی برای بشر دارند.

وقوع سیلاب و فرسایش ساحلی ناشی از افزایش سطح آب دریاها می تواند تهدید جدی برای تعدادی از این مناطق مهم به لحاظ فرهنگی باشد. بخش قابل توجهی از مناطق میراث فرهنگی جهان در نقاط ساحلی قرار دارند که از زمان های گذشته کانون فعالیت های بشر بوده است.

در مطالعاتی که پیش از این انجام گرفته تاثیر مخاطرات طبیعی همچون رانش زمین و طغیان رودخانه ها روی برخی از مناطق میراث جهانی یونسکو بدون در نظر گرفتن تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش مونگابی، در این بررسی گروهی از کارشناسان آلمانی به بررسی وضعیت ۴۹ منطقه میراث جهانی در نواحی ساحلی کم ارتفاع در مدیترانه پرداختند که نشان داد تا پایان این قرن اکثریت این مناطق بر اثر فرسایش و طوفان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1