13 ژوئیه 2024 - 00:13

بانک مرکزی اعلام کرد ارز مورد نیاز ایرلاین ها به سرعت تامین می شود

1 نوامبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/op6tp

بانک مرکزی

مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست های دریافتی از آن ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تامین شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست های دریافتی از آن ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تایید شود.

تامین ارز مورد نیاز درخواست های واقعی جامعه همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده و این بانک تلاش مضاعفی برای اجابت تمامی درخواست های واقعی را به موقع انجام داده است در این راستا شایعه کمبود تامین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی تکذیب می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان گرامی می رساند؛ باتوجه به اهمیت تامین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی داخلی و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان مربوطه و نمایندگان شرکت های هواپیمایی، مقرر شده است ارز مورد نیاز برای تمامی درخواست های دریافتی از آن ها در اسرع وقت مورد بررسی و از محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا هماهنگی انجام شده از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تایید شود.

بنا به سوابق موجود، میزان ارز تامین شده شرکت های یاد شده به نرخ 42000 ریال قبل از 16 مردادماه سال جاری و هم چنین از آن تاریخ به بعد به نرخ بازار نیما مشخص است. شرکت های اشاره شده راساً می توانند میزان ارز دریافتی خود را اعلام کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1