25 سپتامبر 2023 - 16:49

کوه کرکس ثبت ملی می شود

29 اکتبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/pv0wd

کوه کرکس ثبت ملی می شود
persiangig.com
کوه کرکس

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: رشته کوه کرکس که قله آن در شهرستان نطنز قرار دارد، به نام کرکس نطنز ثبت ملی می شود.

حسین یزدانمهر، اظهار کرد: قله کرکس که در محدوده شهرستان نطنز واقع شده و با ارتفاع سه هزار و 895 متر از سطح دریا خود نمایی می کند، ثبت ملی می شود.

علاوه بر پرونده ثبت ملی قله کرکس به نام نطنز، همچنین پرونده ناحیه کویری در شمال شهرستان نطنز به صورت مشترک با آران و بیدگل تشکیل و اقدامات اولیه آن هم انجام شده است و به زودی شاهد ثبت این دو اثر طبیعی خواهیم بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: علاوه بر کرکس و کویر، میراث های طبیعی و زنده زیاد دیگری هم در نطنز وجود دارد که برخی از آن ها مانند چندین درخت چنار و چشمه آب سرخ روستای فریزهند به ثبت ملی رسیده است.

1