29 ژانویه 2022 - 02:10

دستورالعمل مبارزه با قاچاق صنایع دستی ابلاغ شد

29 اکتبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/9y5ob

دستورالعمل مبارزه با قاچاق صنایع دستی ابلاغ شد
etemaadonline.ir
صنایع دستی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالاهای صنایع دستی را به استان ها ابلاغ کرد.

فرزاد اوجانی سرپرست اداره صادرات معاونت صنایع دستی، از ابلاغ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالاهای صنایع دستی که با بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده شده بود، توسط مونسان رییس این سازمان به استان ها خبر داد.

این دستورالعمل به یگان حفاظت که از نظر قانون دستگاه کاشف است و می تواند محموله های قاچاق صنایع دستی و میراث فرهنگی را کشف و ضبط کند، ابلاغ شده است. گفته می شود پیش از این رویه خاصی برای این یگان در صنایع دستی تنظیم نشده بود، به همین دلیل دستورالعملی در این باره تنظیم، تایید و در نهایت ابلاغ شد.

قرار شده وظایف افرادی که برای شناسایی، کشف و ضبط محموله های قاچاق در حوزه صنایع دستی در این شورا قرار می گیرند، مشخص باشد و یگان حفاظت و اداره های کل تابع وظایف خود در این زمینه را بدانند.

1