29 ژانویه 2023 - 16:56

روستائیان گلستان چشم انتظار بوم گردان ایرانی

23 اکتبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/xw0y6

روستائیان گلستان چشم انتظار بوم گردان ایرانی
eghtesadbartar.com
بوم گردی

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: گلستان در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی ظرفیت های فراوانی دارد که این تنوع جغرافیایی می تواند شرایط مساعد برای حضور گردشگران را فراهم کند.

استان گلستان با توجه به این که این استان در شرایط آب و هوایی خاص و متنوع قرار دارد، می تواند در افزایش جذب گردشگران بسیار موفق باشد.

این روزها افراد در حوزه بوم گری بدون تغییر دادن سبک زندگی روستا، با فراهم کردن برخی امکانات می توانند شرایط را برای حضور گردشگران فراهم کنند.

«احمد تجری» معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، با اشاره به این که هر استانی در زمینه گردشگری ظرفیت های خاصی دارد، گفت: تنوع آب و هوایی و وجود کوه، دشت، دریا در استان گلستان موجب شد تا ظرفیت های مختلف گردشگری فراهم شود. قرارگیری گلستان در بخش مرزی نیز توانسته شرایط گردشگری مرزی را در استان فراهم کند.

ظرفیت اکوتوریسم و طبیعت گردی در استان

تجری درباره ظرفیت گردشگری در استان، اظهار کرد: استان گلستان در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی ظرفیت های فراوانی دارد که این تنوع جغرافیایی می تواند شرایط مساعد برای حضور گردشگران را فراهم کند. برای بهره برداری بیشتر در حوزه گردشگری باید در زمینه ایجاد زیرساخت ها اقدام شود.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: بخشی از زیرساخت ها از جمله ایجاد مسیرهای دسترسی، انتقال آب و برق در برخی مناطق صورت گرفته است. برخی زیرساخت ها را نیز کسانی که می خواهند در زمینه طبیعت گردی فعالیت کنند، می توانند در این حوزه با سرمایه گذاری شرایط مساعد برای حضور گردشگران را فراهم کنند.

سال گذشته شمار اندکی اقامتگاه بوم گردی قادر به ارائه خدمات بودند اما هم اکنون حدود ۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان گلستان فعال است. خوشبختانه توزیع جغرافیایی مناسبی در این اقامتگاه ها انجام شده و از شرق تا غرب و شمال تا جنوب در حال فعالیت است.

تجری با اشاره به این که برنامه ویژه ای برای افزایش شمار اقامتگاه های بوم گردی در دستور کار داریم، افزود: تجربه نشان داده که مسافران و گردشگرانی که به استان گلستان سفر می کنند بسیار علاقه مند استفاده از ظرفیت های اقامتگاه های بوم گردی هستند.

افزایش شمار اقامتگاه های بوم گردی به فضای مناسبی برای ارائه خدمت نیاز دارد و نخستین قدم برای آن که در یک ساختار مشخص بتوانند فعالیت های خود را ارائه دهند، نیاز به ایجاد یک انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی در استان بود.

تشکیل نخستین انجمن بوم گردی کشور در گلستان

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: گلستان، نخستین استانی بود که در شهریور ماه امسال نسبت به راه اندازی انجمن اقامتگاه های بوم گردی اقدام کرد.

خوشبختانه در پنجم مهرماه، روز جهانی جهانگردی لوح فعالیت آن ها ارائه شد و هم اکنون گلستان دارای انجمن اقامتگاه های بوم گردی است. انجمن موجب شده تا فعالیت های بوم گردی منسجم تر و در ساختاری مناسب دنبال شود.

برگزاری دوره های آموزشی بوم گردی در جوامع محلی

از آنجایی که این اقامتگاه های بوم گردی در میان جوامع محلی دایر می شود، از این رو باید جوامع محلی آموزش های لازم در این زمینه را دریافت کنند.

با همکاری ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ها و دهیاری ها و شوراهای روستا در حال برگزاری دوره های آموزشی برای جوامع محلی هستیم تا بتوانند خدمات مورد نیاز گردشگران را فراهم و محصولات روستا و صنایع دستی روستائیان را در اختیارشان قرار دهند که این عوامل موجب ایجاد رفتار حرفه ای میان جوامع محلی و گردشگران می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1