بیکاری باستان شناسان بخاطر محدودیت بودجه

21 اکتبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/pj2sr

بیکاری باستان شناسان بخاطر محدودیت بودجه
irna.ir
محمد حسن طالبیان

معاون میراث فرهنگی کشور معتقد است، چون بخش زیادی از پروژه های باستان شناسی کشور توسط دولت و حاکمیت اداره می شود و با بودجه محدود امکان بکارگیری همه آنها نیست، مثل سایر رشته ها شماری باستان شناس بیکار داریم.

محمد حسن طالبیان به مناسبت 20 اکتبر روز جهانی باستان شناسی، اظهار کرد: برای اینکه ما به اهمیت سایت های تاریخی پی ببریم و آنها را ارزشیابی کنیم موضوع باستان شناسی و پژوهش های بنیادین برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.

رشته باستان شناسی را علوم مختلفی نیز نظیر زمین شناسی، گیاه شناسی، تاریخ دان ها و ... همراهی می کنند و از آنجا که با هویت ما به طور مستقیم سر و کار دارد از منزلت خاصی برخوردار است.

با امداد بخش خصوصی در شاخه های مختلف باستان شناسی بنا و اشیا و بکارگیری باستان شناسان در تحلیل و تفسیر و پژوهش و شناسایی اشیا و ... چرخه اقتصادی باستان شناسی کشور هم بهتر خواهد چرخید و بیکاران این رشته هم صاحب شغل و درآمد خواهند شد.

برای روان سازی و رونق اقتصاد میراث فرهنگی هم چند پیش نیاز لازم است. اول اینکه دولت میراث فرهنگی را به عنوان سازنده توسعه پایدار با بهره گیری از تجارب گذشته، در اولویت قرار داده و پشتیبانی کند.

دوم اینکه بخش خصوصی بداند که به کمک ارزش گذاری و کار کارشناسی و تحلیلی باستان شناسان روی اشیا، دارایی منقول آنها قیمت چند برابر پیدا کرده است.

سوم اینکه دانشگاه ها هم تنها به مباحث نظری نپردازند و دانشجویان را در مهارت های عملی آشنا کنند.

چهارمین پیش نیاز این است که ما با دیپلماسی و تعاملات سیاسی و فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی با کشورهای همجوار بتوانیم در پروژه های کاوش و مرمت بناها و محوطه های تاریخی با تاجیکستان، ارمنستان، عراق و سایر کشورها همکاری نظیر همکاری فعلی مان در عمان داشته باشیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1