29 ژانویه 2022 - 01:41

توزیع و فروش صنایع دستی سمنانی ها در قطار تهران ـ مشهد

16 اکتبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/rb064

توزیع و فروش صنایع دستی سمنانی ها در قطار تهران ـ مشهد
mehrnews.com
توزیع و فروش صنایع دستی سمنانی ها در قطار

صنایع دستی سمنانی ها در قطارهای تهران مشهد از اول آبان ماه به معرض نمایش و فروش گذاشته می شود در صورت استقبال از این طرح، کوپه ای دائمی برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد.

محمد جهانشاهی مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: به دنبال این هستیم تا تولیدات صنایع دستی سمنان بازار فروش داشته باشند به همین دلیل با شرکت های مختلفی وارد مذاکره شده ایم از جمله با اسکانیا و دراین ارتباط صنعتگران ۲۵۰ میلیون تومان اثر فروخته اند. می خواهیم تا دستگاه های دولتی نیز وارد حوزه خرید صنایع دستی شوند و بیش از یک میلیارد تومان بخش دولتی صنایع دستی خیداری کند. حتی جمعه بازارهای صنایع دستی روستایی را نیز تجربه کردیم و می خواهیم که در ورودی شهر سمنان نیز فروشگاه صنایع دستی ایجاد کنیم.

می خواهیم از ظرفیت ریلی نیز استفاده کنیم در این باره با مسئولان قطارهای رجا صحبت شده تا فروشگاه صنایع دستی در قطار داشته باشیم شاید یکی از کوپه ها را به فروش محصولات صنایع دستی سمنان اختصاص دهیم اما باید این موضوع را امتحان کنیم و ببینیم چقدر مردم از این طرح استقبال می کنند. در حال حاضر در نظر داریم تا به صورت فروشگاه سیار در قطارها این محصولات را به نمایش و فروش بگذارد تا اگر استقبال شد یکی از کوپه ها را به این کار اختصاص دهیم. این طرح در قطارهای اتوبوسی تهران مشهد از آبان ماه اجرا می شود.

مسافران حدود ۶۰۰ کیلومتر از مسیر تهران مشهد را از سمنان می گذرند. ما می خواهیم تا مسافران مشهد در سبد سفرشان صنایع دستی سمنان را نیز داشته باشند. شاید بخشی از این محصولات دستبافته های استان سمنان باشد اما در هر حال باید بازارسنجی انجام گیرد. حتی با مدیر رجا و مسئول بازرگانی آنها نیز صحبت شده تا در ایستگاههای سمنان و شاهرود نیز فروشگاههایی به عرضه صنایع دستی سمنان بپردازند. ولی ما بیشتر در نظر داریم تا این محصولات به داخل کوپه های قطار برود و یا حتی کارگاه و ورکشاپ نیز داشته باشیم تا مسافر در اوقات فراغت خود در قطار بتواند ساخت یک محصول و هنر سنتی را نیز یاد بگیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1