29 ژانویه 2023 - 11:03

جای خالی راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم

15 اکتبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/2w9qj

نجوم

سرپرست پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به کمبود راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم بر ضرورت پیوند صنعت گردشگری با صنعت نجوم و فضایی تاکید کرد.

محمدحسین ایمانی خوشخو روز (شنبه ۲۱ مهر) در اولین سمینار تخصصی "گردشگری فضاپایه" که با حضور مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، اظهار کرد: امروزه صنعت بودن فعالیت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست و گردش های مالی میلیاردی و نیروهای فراوانی در کشورهای مختلف در این صنعت مشغول به کارند.

می خواهیم بین صنعت گردشگری و صنعت فضایی پیوندی برقرار کنیم و از آنجایی که اساس ما در پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی تولید شغل و کسب و کارهای دانش بنیان است، یکی از اهداف ما برقراری این پیوند است و یکی از بحث های مهم ما در پارک گردشگری است.

رییس پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و می تواند به خیلی از بخش ها مربوط باشد. منظور از فرابخشی این است که برای مثال گردشگری پزشکی هم به حوزه گردشگری و هم به حوزه پزشکی مربوط می شود اما در حال حاضر ما به این سبک و سیاق عمل می کنیم که فردی که برای درمان از خارج از کشور به داخل می آید، بعد از انجام درمان به کشور خود باز می گردد. در حالی که در کشورهای دیگر روند درمانی این افراد در یک فضای گردشگری انجام می شود. در حوزه گردشگری مذهبی نیز وضعیت به همین شکل است.

ایمانی خوشخو با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها با استفاده از منابع طبیعی وارد عرصه گردشگری فضاپایه شده اند، گفت: از ۱۲ سال پیش تاکنون گردشگری نجوم نیز وارد ادبیات گردشگری ما شده است.

خیلی از کشورها از ظرفیت های طبیعی شان برای توسعه گردشگری فضاپایه استفاده می کنند. برای مثال رصد و عکاسی از اجرام آسمانی در اماکن تاریخی یکی از جاذبه های این حوزه است. در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد و نروژ برای دیدن ستاره قطبی تورهای گردشگری برگزار می کنند.

ایمانی خوشخو با اشاره به اینکه در ادبیات دینی ما نیز به نجوم اهمیت داده شده است، یادآور شد: منظور از استهلال که در ادبیات دینی ما وجود دارد، این است که در شب اول ماه شوال افراد به دیدن ماه در آسمان بپردازند. زیرا مستحب است. همچنین در گذشته در آموزش های مکتبی ما نیز نجوم جایگاه ویژه ای داشته است.

رییس پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به ضرورت برقراری پیوند بین گردشگری و نجوم و فضا گفت: تا به حال در کشور ما انجمن های نجوم این کار را نیز انجام می دادند و تورهایی را با هدف مطالعات فضایی برگزار می کردند اما اگر این کار بر بستر تورهای گردشگری تعریف شود، می تواند بسیار اثربخش تر باشد.

خوشخو با بیان اینکه کشور ما در طول چند دهه گذشته از لحاظ تکنولوژی پیشرفت های زیادی داشته است، گفت: یکی از دستمایه های گردشگری فضایی زیرساخت های طبیعی است. در کشورهایی که این منابع وجود ندارد، سعی می شود که آنها را به وجود آورده و مورد استفاده قرار دهند اما این منابع خدادادی موجود در کشور می تواند برای مردم ما بسیار مورد استفاده باشد.

وی با بیان اینکه آسمان کشور ما می تواند برای کشورهای اروپایی که آسمانی همیشه ابری دارند، یک جاذبه گردشگری باشد، گفت: باید از دیدگاه های موجود در کشور برای توسعه گردشگری فضایی استفاده کرد.

رییس پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نبود راهنمایان آگاه گردشگری در حوزه نجوم از مشکلات کشور ماست گفت: باید این مشکل را رفع کنیم و دانشگاه علم و فرهنگ ظرفیت این را دارد که دوره های کوتاه مدت و یا حتی دوره های ارشد را در این زمینه برگزار کند.

خوشخو با بیان اینکه توسعه گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی کشورهاست، گفت: ممکن است منابع معمولی همچون نفت پایان پذیرد یا اینکه با محدودیت مواجه شود، به همین خاطر باید به دنبال منابع جایگزین باشیم.

همه کشورها از گردشگری به عنوان یک صنعت استفاده می کنند، ما نیز باید این کار را انجام دهیم. امکانات زیادی برای این امر وجود دارد و می توان این رشته را به عنوان یک رشته علمی که کسب و کارهای فراوانی را می تواند به همراه داشته باشد، راه اندازی کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1