نماینده میراث فرهنگی شهربابک تاکید کرد؛

ثبت جهانی عمارت موسی خانی در گرو ورود به فهرست خانه ‌های تاریخی ایران

3 اوت 2015 - 16:00 dsfr.ir/5r9i1

نماینده میراث فرهنگی شهربابک، ثبت جهانی عمارت موسی خانی را در گرو ورود این اثر در لیست خانه های تاریخی ایرانی دانست.

مهدی حاج محمدی اظهار داشت: در شهرستان شهربابک 13 اثر به ثبت ملی و 1 اثر به به ثبت جهانی یونسکو رسیده است.

وی افزود: نان کرنون، عمارت موسی خانی، تپه مظفر آباد، غار ایوب، خانه صمد خانی، مسجد شهر، حوض آب انبار میمند، حمام جوزم، آیین جوش زنی، حمام کرم، قلعه کمر مرج، گنبد ملاحیدر و گورستان دژمیمند از جمله آثاری هستند که به ثبت ملی رسیده اند.

وی با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند، گفت: عمارت موسی خانی با 10 هزار و 524 متر مربع مساحت و 1 هزار و 824 متر ارتفاع از سطح دریا، یکی از بناهای با عظمت دوران قاجار است که توسط موسی خان پسر شیخ الملک ساخته شده است. عمارت موسی خانی از جمله ابنیه مسکونی اعیانی و محاکمه نشین شهربابک است که از 2 بخش اندرون و بیرونی تشکیل شده است.

نماینده میراث فرهنگی شهربابک اذعان کرد: عمارت موسی خانی شهربابک اگر به عنوان خانه های ایرانی ثبت شود، می توان عمارت را به ثبت آثار جهانی یونسکو رساند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1