30 ژانویه 2023 - 05:48

سازمان میراث و گردشگری برای روز «کوروش» هیچ برنامه ای ندارد

11 اکتبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/n842v

سازمان میراث و گردشگری برای روز «کوروش» هیچ برنامه ای ندارد
iranbekr.com
آرامگاه کوروش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اعلام کرد: برای روز ۷ آبان ماه (منسوب به روز کوروش)، فارغ از صحت و سقم آن، برنامه ای ندارد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: این سازمان فارغ از صحت و سقم روز ۷ آبان ماه و با اعتقاد بر این که هرگونه حاشیه به میراث فرهنگی کشور آسیب جدی می رساند هیچ گونه برنامه ای برای این روز ندارد.

این سازمان در راستای صیانت از میراث فرهنگی کشور و عمل به وظیفه ذاتی خود، هیچ گونه استقبالی از برنامه هایی که به میراثمان آسیب می رساند نمی کند.

هفتم آبان چند سالی است به نام کوروش گره خورده است و روزی برای بزرگداشت این پادشاه ایرانی. به باور گروهی این روز بر پایه منابع تاریخی یونانیان زادروز کوروش است. عده ای دیگر نیز ان را روز فتح بابل به دست کوروش می دانند. برخی علمای دینی هم از جمله امامان جمعه استان فارس پایه این عقاید را دست کاری شده می دانند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1