12 ژوئیه 2024 - 17:38

شناسنامه دار شدن 5 هزار غار کشور

9 اکتبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/hm46v

شناسنامه دار شدن 5 هزار غار کشور
akharinkhabar.ir
شناسنامه دار شدن 5 هزار غار کشور

از سوی محققان پایگاه داده های علوم زمین نقشه پراکندگی غارهای ایران در مقیاس یک میلیونیم تهیه شد.

در کشور بیش از 5 هزار غار وجود دارد که 2 هزار و 500 غار کشف و ثبت شده و تنها 220 غار دارای شناسنامه و داده های آن در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جمع آوری شده است.

بر این اساس محققان پایگاه داده های علوم زمین کشور در راستای حفظ و نگهداری داده ها، دستیابی به ذخایر آب کارستی و درجه بندی غارها بر اساس چگونگی کاربرد آنها اعم از کاربردی آموزشی، گردشگری و اکتشافی اقدام به تهیه نقشه پراکندگی غارهای ایران کردند.

این مطالعات در سه فاز "شناخت"، "پیاده سازی" و "ذخیره سازی داده ها" انجام شد و در نهایت نقشه یک میلیونیم غارهای کشور و تهیه نقشه های استانی بنا به درخواست استان ها انجام شده و به زودی اطلاعات غارهای کشور بر روی سایت پایگاه داده های علوم زمین به آدرس webgis.ngdir.ir قابل دسترسی خواهد بود.

استفاده از لایه های اطلاعاتی سنگ در برگیرنده غار، سیستم درزه های منطقه، گسل ها، فرایندهای تشکیل غار، کدگذاری بر مبنای عوامل تشکیل دهنده غار، نویسه گردانی اسامی فارسی غار بر اساس استاندارد بین المللی و لاتین نویسی فارسی و طراحی راهنمای گویا برای کاربر غیر متخصص از جمله ویژگی های این نقشه ها است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1