22 فوریه 2024 - 10:18

شرط اجرای «تعطیلات زمستانی» در سال جاری

7 اکتبر 2018 - 12:00 dsfr.ir/hj76t

شرط اجرای «تعطیلات زمستانی» در سال جاری
golvani.ir
تعطیلات زمستانی

رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره تعطیلات زمستانی گفت: وزیر آموزش و پرورش به ما قول داده که این طرح را همین امسال اجرایی کنیم. ما تمام تلاش خود را کردیم که این موضوع اتفاق بیفتد؛ چرا که اعتقاد داریم، نقطه اوج گردشگری دیگری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. البته جناب بطحایی هم همراهی با ما داشته و با کلیات این طرح موافق است.

علی اصغر مونسان تصریح کرد: باید همه تدابیر قانونی این موضوع از سوی وزیر آموزش و پرورش در نظر گرفته شود که اگر این موضوعات قانونی را بتوانند حل کنند، همین امسال اتفاق می افتد.

موضوع این است که آیا در شورای عالی آموزش و پرورش می تواند اجرا شود یا اینکه مجلس هم باید آن را تصویب کند؟ اگر قرار باشد روند مجلس طی شود بعید می دانیم امسال بتوانیم طرح را عملی سازیم. امیدواریم با شورای عالی آموزش و پرورش قابل حل باشد؛ البته تعداد زیادی از نمایندگان محترم هم این طرح را تایید کرده اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1