25 سپتامبر 2023 - 16:37

طرح "بازچرخانی آب" اکوسیستم زاینده رود را نابود می کند

27 سپتامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/we8lc

طرح "بازچرخانی آب" اکوسیستم زاینده رود را نابود می کند
fardanews.com
زاینده رود

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بازچرخانی آب غیرکارشناسی است و تنها هزینه های میلیاردی را به استان تحمیل می کند.

سید ناصر موسوی لارگانی در خصوص طرح "بازچرخانی آب" که قرار بود برای احیای رودخانه زاینده رود انجام شود، اظهار کرد: قطعاً مخالف این طرح هستم و مخالفتم چند دلیل دارد. یکی از این دلایل این است که با لوله گذاری اکوسیستم زاینده رود را از بین می بریم و مناظر طبیعی حاشیه زاینده رود را نابود می کنیم.

کشاورزان شرق و غرب اصفهان به دلیل اینکه نمی توانند از آب بهره مند شوند نباید هزینه 250 میلیاردی را متحمل شویم، آن هم برای طرحی که می گوییم موقت است. این بودجه را باید برای تأمین آب دائم اختصاص دهیم. برای اجرای طرح هایی که برای حل کمبود آب در نظر گرفته ایم با کمبود بودجه مواجه هستیم. این مبالغ باید برای تکمیل تونل سوم و تأمین آب پایدار اختصاص یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: فایده ای ندارد که آب را جاری کنیم، اما کشاورزان نتوانند از آن استفاده کنند. در فلاورجان بسیاری از باغ ها خشکیده است. باغ های شهرستان فلاورجان ریه استان اصفهان و حاصل زحمات چندساله باغ داران است.

موسوی لارگانی گفت: اگر بودجه هایی که در چند سال گذشته برای آبیاری نوین تصویب شده برای طرح های آبیاری نوین آماده کرده بودیم هم اکنون با مقدار کمی آب به باغات آب رسانی می کردیم.

بحث ساماندهی زاینده رود چند میلیارد هزینه داشته است و اگر همین ساماندهی به اتمام برسد آب به راحتی در داخل رودخانه جاری می شود. بنابراین طرح غیر کارشناسی بازچرخانی آب نمی تواند جوابگوی نیازهای مردم و کشاورزان اصفهانی باشد و تنها هزینه های سرسام آور تحمیل می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1