29 ژانویه 2023 - 11:02

فعالیت 27 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خراسان شمالی

13 سپتامبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/2h8c6

خدمات مسافرتی و گردشگری

معاون گردشگری خراسان شمالی از فعالیت و ارائه خدمات از سوی 27 دفتر و شرکت خدمات مسافرتی این استان به گردشگران خبر داد.

عبدالله سهرابی معاون گردشگری استان از صدور مجوز برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی در راز و جرگلان خبر داد و افزود: دو درخواست دیگر نیز در این زمینه دریافت شده است.

او با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی خراسان شمالی، گفت: یکی از اهداف برگزاری این کمیسیون، رسیدگی به شکایات واصله از دفاتر مسافرتی و همچنین بررسی درخواست متقاضیان به منظور صدور مجوزهای بهره برداری در سطح استان است.

خوشبختانه با روند افزایش نظارت ها و بازدید های نامحسوس شاهد بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی دفاتر خدمات مسافرتی و کاهش تعداد شکایات واصله از این دفاتر هستیم.

معاون گردشگری خراسان شمالی تأکید کرد: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی باید ضمن کسب تجربه لازم، اطلاعات و دانش تخصصی خود را روز به روز ارتقا داده و مهارت های لازم مرتبط با کسب و کارشان را بیاموزند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1