2 فوریه 2023 - 23:53

«سوزن دوزی» حلقه گمشده در صنایع دستی کشور

10 سپتامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/qi6t1

سوزن دوزی

یک هنرمند سوزن دوز بلوچی گفت: امروزه زندگی حالت تجملاتی به خود دارد، اما تقریباً می توان گفت مردم به سراغ هنرهای سنتی و دستی هم می روند و علاقه دارند.

«الهه برآهویی»، اظهار کرد: هنر استان ما بیشتر حول محور سوزن دوزی اصیل بلوچی است که بر روی نوارها، کیف ها و صنایع دستی خود به کار می بریم.

این هنر در ذات همه هنرمندان سیستان و بلوچستان است، دختران این استان همه به این هنر در خانواده خود مشغول هستند و به نوعی برای آن ها یک شغل محسوب می شود.

این هنرمند سوزن دوز در خصوص الهام گرفتن برای طراحی، خاطرنشان کرد: ایده سوزن دوزی بلوچی همواره به صورت ذهنی بوده و تمام نقش و نگاری که بر روی آثار خود پیاده می کنیم به صورت ذهنی و ایده ای بوده که بر روی پارچه های مخصوص نقش می زنیم.

نقش هایی که بر روی یک اثر سنتی زده می شود به خلاقیت هنرمند باز می گردد. همچنین در این سوزن دوزی تلفیق رنگ ها بسیار حائز اهمیت بوده که این امر نیز بر اثر ذوق هنرمند شکل می گیرد.

در کشور این هنر به طور جد جا نیفتاده است و اکثر هنرمندان کسانی هستند که کارهای نفیس مانند دوخت رومیزی و کوسن انجام می دهند که حالت تجملاتی و مدرن دارد و مردم نیز از آن ها استقبال می کنند.

برآهویی تصریح کرد: خرید مواد اولیه در گذشته مشکل ساز نبود اما با گرانی کنونی، هر بار برای تأمین مواد اولیه خود با کمی افزایش قیمت روبه رو می شویم.

برگزاری نمایشگاه برای هنرهای دستی امری ضروری است، در این راستا می توان تبلغیات را در سطح گسترده ای انجام دهیم تا مردم نیز با این فضاها آشنا شوند هم چنین بتوانند با هنرهای هر شهر و استان انس بگیرند و حتی بتوانند ایده پردازی نیز انجام دهند.

سوزن دوزی بلوچی آیین خاص خود را دارد و در بیشتر آثار خود از رنگ قرمز استفاده می کنند این رنگ نماد بلوچ است.

لباس بلوچی یکی از لباس های فاخر و گران قیمت است و اکثراً در دوخت آن ها استفاده از طیف رنگی شاد را مورد استفاده قرار می دهند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1