25 نوامبر 2020 - 00:17

ایران و انگلیس بر همکاری های موزه ای تاکید کردند

3 سپتامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/th5js

همکاری ایران و انگلیس در زمینه موزه ها

معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا در دیدار و رییس کل موزه ملی ایران باستان، بر همکاری های موزه ای و نمایشگاه های دو طرف تاکید کردند.

این تفاهم پس از دیدار «آلیستر برت»، «راب مکر» سفیر بریتانیا در تهران و هیات همراه از موزه ملی ایران باستان صورت گرفت. هیات بریتانیایی پس از بازدید از موزه ملی ایران باستان که دهم شهریور انجام شد، با «جبرییل نوکنده» رییس کل این موزه دیدار و دو طرف بر گسترش روابط بین موزه ای دو کشور و اهمیت برگزاری نمایشگاه های دو طرفه از آثار موزه های بریتانیا در ایران و آثار موزه ملی ایران در بریتانیا تاکید کردند.

برت در این ملاقات بر نقش موزه ها در نزدیکی دو کشور ایران و انگلیس تاکید کرد و یادآور شد که وی از امضا کنندگان صدور مجوز انتقال منشور کوروش به ایران و نمایش آن در موزه ملی ایران بوده است.

نوکنده نیز در این ملاقات با تایید گسترش همکاری بین موزه ای ایران و انگلیس ابراز امیدواری کرد که وزارت خارجه بریتانیا نیز در برگزاری آتی آثار نمایشگاه بریتانیا در تهران همکاری ویژه ای داشته باشد و دو موزه را در دیپلماسی فرهنگی کمک کند.

در این دیدار سفیر بریتانیا نیز بر آمادگی خود بر همکاری های علمی در حوزه های موزه داری و باستان شناسی تاکید کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1