24 نوامبر 2020 - 18:38

میراث هزار ساله از زیر آوار خانه یک زنجانی سر بیرون آورد

3 سپتامبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/q28tr

اشیای تاریخی

مسئول پژوهش های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: ظروفی با یک هزار سال قدمت با ریزش خانه یک زنجانی در جنوب شهر، از زیر آوار سر بیرون آورد تا سندی بر قدمت بالای زنجان شود.

ابوالفضل عالی افزود: مردی که خانه اش در بافت قدیمی شهر بر اثر بالا زدگی آب، نشست و دیوارهای آن ریزش کرده بود، امروز ظروف سفالی تاریخی به دست به این اداره کل مراجعه کرد.

علاوه بر این ظروفی که مالک این خانه، به میراث فرهنگی تحویل داد، خبرها حاکی از کشف یک سازه در محل کشف همین ظروف است.

بررسی های اولیه نشان می دهد که قدمت ظروف لعابی و ساده تحویل شده این شهروند زنجانی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان متعلق به سده های 400 تا 600 هجری قمری و دوران سلجوقیان است.

مسئول پژوهش های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: مطالعات باستان شناسی دقیقی باید روی این ظروف انجام شود، اما آنچه که قطعی است، آنها متعلق به دوران پس از اسلام هستند.

بر سفالینه های کشف شده از شهر زنجان، قدمت این شهر تا زمان حمله اعراب به ایران ثابت شده است اما متون تاریخی تاکید بر قدمت بالای این شهر دارند.

عالی تاکید کرد: این قطعات و ظروف ثابت می کند که شهر زنجان در دوران اسلام وجود داشته اما از دوران پیش از اسلام تاکنون ظروف و بنایی کشف نشده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1