27 سپتامبر 2021 - 14:09

رشد سریع اقتصادی گردشگری الکترونیک

3 سپتامبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/ra6wt

رشد سریع اقتصادی گردشگری الکترونیک
avayezenderood.com
گردشگری الکترونیک

ترکیب روش های کسب و کار الکترونیکی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک، ارائه و پشتیبانی خدمات گردشگری برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران با کیفیت بالاتر و هزینه های کمتر، گردشگری مجازی را پدید آورد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی معمولا به منزله افزایش ظرفیت های تولیدی هر کشور یا افزایش پایدار در تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه در طول زمان تعریف می شود.

روشن است که پیشرفت های سریع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به همراه رشد سریع گسترش آنها و تاثیر آن بر گردشگری و ایجاد مفهوم گردشگری الکترونیک، به کاهش هزینه ها و رفع موانع استفاده از امکانات منجر شده است. همه این عوامل از طریق کاهش هزینه ها و قیمت ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود.

همچنین استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در صنعت گردشگری این امکان را به گردشگران می دهد که فعالیت های گردشگری خود را در هر زمان و هر مکانی که کامپیوترهای شخصی با اتصال به اینترنت موجود باشد، به انجام برسانند. همه آنچه گفته شد به ترسیم این چشم انداز می انجامد که گردشگری الکترونیک به ارتقای کارآیی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منجر می شود.

در دو دهه اخیر رشد معناداری در فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است. گسترش بهره گیری از این فناوری ها به رشد سریع «گردشگری الکترونیک» به منزله فعالیتی اقتصادی منجر شده است. استفاده فزاینده موسسات گردشگری از ICT توان بالقوه ای را برای ارتقای معنادار بهره وری از طریق تسهیل تبادل اطاعات فراهم می آورد، به علاوه گردشگری الکترونیک یکی از مهم ترین موانع یعنی فواصل جغرافیایی را حذف می کند. به نظر کارشناسان، صنعت گردشگری می تواند تاثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان های اقامتی، امور تفریحی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. از این رو، گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

اثر مستقیم
هر چه تعداد ورود گردشگران به یک شهر افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز افزایش می یابد. از آنجا که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از آن صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیما بر رشد اقتصادی آن کشور تاثیر می گذارد. از این رو صنعت گردشگری و بالاخص گردشگری الکترونیک که در دو دهه اخیر رشد فزاینده ای داشته است، می تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار برای شهرها و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتر باشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ گردشگری بین المللی حدود ۸ درصد از کل درآمدهای جهان و ۸۱ درصد از صادرات بخش خدمات را به خود اختصاص داده بود. همچنین بر اساس پیش بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰ به ارزش تقریبی ۲تریلیون دلار در هر سال خواهد رسید.

اثر غیرمستقیم
گردشگری در اشکال مختلف به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و نشان دهنده اثر پویایی بر کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز یا دیگر آثار خارجی است. به این ترتیب اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی، با رونق همراه شود، آن دسته از فعالیت هایی که به آن کالا یا خدمت می دهند یا محصول آن را مصرف می کنند، همراه با آن حرکت خواهند کرد؛ یعنی گردشگری می تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل و سایر فعالیت ها را نیز به دنبال خود رو به جلو هدایت کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز بر توسعه گردشگری موثر است.

رشد اقتصادی، با توسعه تسهیلات و زیربناهای گردشگری از جمله توسعه حمل و نقل و راه ها، گسترش پول الکترونیک، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مکان های اقامتی، رستوران ها و هتل ها، توسعه بهداشت عمومی و همچنین توسعه تسهیلات تفریحی و امور رفاهی، موجب توسعه صنعت گردشگری می شود. گردشگری الکترونیک، واقعیتی غیر قابل انکار است. وقتی ما به شهروند الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و آموزش الکترونیک در قالب جامعه اطلاعاتی معتقدیم، باید زمینه های گردشگری الکترونیک را نیز فراهم کنیم.

گردشگری الکترونیک تنها شامل تورهای مجازی نمی شود، بلکه ابزاری است که با آن، یک گردشگر بتواند در کمترین زمان، با حداقل امکانات و با کمترین هزینه و دانش، ظرفیت های گردشگری یک کشور را شناسایی و با یک برنامه هدفمند و طرح هدایتگر، از سوی دولت و آژانس ها و مراکز مربوطه، به مکانی خاص مسافرت داشته باشد.

توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار دارد. در کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی، یک نوع رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ افزایش سطح تولید در اقتصاد است؛ در حالی که صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با بعضی از فعالیت های اقتصادی وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمد در اقتصاد کشور میزبان تاثیر بسزایی دارد.

در نتیجه توسعه گردشگری مخصوصا گردشگری الکترونیک که دارای مزایای بسیاری است، اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج می کند و رشد اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگر برای کشور به همراه خواهد داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1