4 دسامبر 2020 - 00:58

«لجن درمانی» در دریاچه ارومیه

2 سپتامبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/6r45e

لجن درمانی

دریاچه ارومیه در طول تاریخ همواره برای استفاده از خواص درمانی آن مورد توجه بوده و از جمله مهم ترین این خواص درمانی خاصیت درمانی لجن های دریاچه ارومیه است.

لجن دریاچه ارومیه با داشتن املاح فراوان معدنی به ویژه کلر، سولفات، گوگرد، مواد رادیواکتیو، ید، آهن و مواد آلی متعدد یکی از مرغوب ترین لجن های طبی به شمار می آید و در درمان بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های پوستی و روماتیسمی، بیماری های سایکوسوماتیک (روان تنی)، بیماری های زنان خصوصاً التهاب لگن و اختلالات قاعدگی و بسیاری دیگر از بیماری ها موثر است.

در گذشته لجن دریاچه ارومیه علاوه بر چند کشور خارجی به صورت انبوه به بیمارستان شوروی در تهران که هم اکنون به نام پانزده خرداد فعالیت می کند، برای درمان بیماران منتقل می شد ولی در سال های اخیر متاسفانه بجز استفاده عموم مردم و گردشگران از این خاصیت درمانی هیچ استفاده دیگری از آن نمی شود.

اما امروزه با بهره گیری از متدهای جدید درمانی و ساخت مراکز درمانی مدرن در کنار دریاچه ارومیه نیز می توان نه تنها در توسعه صنعت توریسم بلکه در کمک به بیماران نیازمند گام های موثری را در کشور برداریم.

ضمن اینکه این گونه مراکز می توانند کمک موثری به ارتقای آموزش روش های جدید درمانی در سیستم بهداشتی - درمانی کشور کرده و خود تبدیل به محیط علمی مرجع برای سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1