5 دسامبر 2020 - 15:17

پلیس گردشگری تشکیل می شود؟

1 سپتامبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/mu0jx

سردار امیر رحمت اللهی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی توضیحاتی را درباره پیشنهاد تشکیل یگانی به نام پلیس گردشگری ارائه کرد.

سردار امیر رحمت اللهی  درباره ایجاد پلیس گردشگری اظهارکرد: گردشگری یک صنعت مهم است و یکی از اهداف دولت هم توسعه گردشگری است. واضح است که یکی از پیش نیازهای توسعه گردشگری و البته هر نوع توسعه ای در کشور امنیت است و اگر امنیت عینی و روانی گردشگران را تأمین کنیم در واقع برای رسیدن به هدف توسعه گردشگری تلاش کرده ایم.

وی با بیان اینکه حتی بزه دیدگی های عمومی ناشی از جرائم خرد هم می تواند احساس امنیت گردشگران به خصوص گردشگران خارجی را نسبت به یک منطقه یا کشور کاهش دهد، گفت: البته موارد رخ داده در مورد گردشگران خارجی به هیچ عنوان از فراوانی برخوردار نیست، اما به هرحال وقتی یک گردشگر به کشور خود بازمی گردد این موارد را به دیگران منتقل می کند.

رحمت اللهی ادامه داد: در حال حاضر نیز از طریق نیروی انتظامی هماهنگی خوبی با استان ها داریم و این هماهنگی به ویژه در استان هایی مانند اصفهان، فارس و... که مقصد گردشگران خارجی هستند به وجود آمده و نیروی انتظامی با گردشگران همراه است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی افزود: حتی به صورت ابداعی در برخی استان ها مانند اصفهان نیز دیده ام که ایستگاه هایی تحت عنوان پلیس گردشگری دایر شده که تاثیر خوبی هم داشته است. 

وی با تأکید بر اینکه آمار جرائم در این حوزه قابل توجه نیست، درباره اینکه آیا ممکن است پلیس گردشگران را اسکورت کند، تصریح کرد: اسکورت به آن معنا نیاز نیست که تورها را اسکورت کنند؛ چراکه کشور ما امنیت خیلی خوبی دارد و اصلا به چنین چیزی نیازی نیست.

رحمت اللهی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست نیز بر موارد این حوزه نظارت داشته و کنترل می کند، اظهارکرد: با نیروی انتظامی هماهنگ هستیم و خوشبختانه این موضوع در حال انجام است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی درباره نظرش برای تشکیل پلیس گردشگری نیز گفت: من شخصا موافق فعال شدن چنین پلیسی هستم. هماهنگی هایی هم با معاونت گردشگری سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری انجام داده ایم و در حال تدوین دستورالعمل هستیم و در راستای دستورالعمل وزارت کشور برای تأمین امنیت گردشگران خارجی سعی ما این است که این موضوع را ساماندهی کنیم؛ اما هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به اینکه آیا نباید مأموران پلیس گردشگری به زبان خارجی مسلط شوند، اظهارکرد: اگر پلیس گردشگری به صورت سازماندهی شده فعال شود یکی از الزامات آن تسلط مأمورانش به زبان های مختلف است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1