22 نوامبر 2020 - 21:13

سالمندان خدمات گردشگری و مراقبتی ارزان دریافت می کنند

1 سپتامبر 2018 - 14:00 dsfr.ir/p86vy

گردشگری سالمندان

رئیس دبیرخانه شواری عالی سالمندان با اشاره به آغاز فعالیت وب سایت بنیاد فرزانگان کشور با هدف ارائه بهتر خدمات سالمندی، گفت: فعالیت این سامانه در بخش خدمات سالمندی و گردشگری باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده برای سالمندان خواهد شد.

محسن سلمان نژاد، با بیان اینکه هدف از راه اندازی این سایت اجرای پروژه بزرگی در کشور برای سالمندان است، افزود: در این پروژه قرار است تمام NGOها را سازماندهی و هماهنگ کنیم، به طوریکه بسیاری از کسب و کارها و مسائلی که جزو احتیاجات سالمندی است، از طریق این سامانه انجام شود. از سوی دیگر در تلاشیم تا این خدمات را با سطح قیمت پایین تری برای سالمندان که جمعیت آنها در جامعه رو به رشد است فراهم کنیم و کاری کنیم خود سالمندان به جای بخش های دیگر منتفع شوند.

وی در ادامه از برگزاری کارگاهی آموزشی برای سازمان های مردم نهاد این حوزه در تهران ظرف چند هفته آینده خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این کارگاه این است که آنها نحوه استفاده از این سامانه را آموزش ببینند و بانک اطلاعی این سایت را هرچه سریع تر کامل کنند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان در ادامه اظهار کرد: این نرم افزار دو هدف مهم را دنبال می کند که یکی از آنها همگرا کردن NGO ها است. در واقع می خواهیم سازمان های مردم نهاد تحت این نرم افزار، گزارش های مرتبی درباره عملکردشان ارائه کنند و مدیر سایت که به مثابه اتحادیه این انجمن هاست، گزارش ها را ببیند و رصد کند.

از سوی دیگر اخبار روز دنیا، مباحث کسب و کار و گردشگری نیز در این سایت نمایش داده خواهد شد. به طوریکه برای مثال هر فردی در ایران در جایی محصولی یا دارویی در رابطه با سالمندان تولید کند، در همان شهر از منافع آن برای سالمندان استفاده می شود. 

وی ضمن تشریح جزئیات گردشگری سالمندی نیز توضیح داد: همانطور که می دانید بحث گردشگری سالمندی در حال حاضر بسیار فقیر است و فکر می کنیم از این طریق اگر بنگاه ها و سازمان های مردم نهاد در شهرها و روستاها امکاناتی دارند که می توانند عرضه کنند، هزینه های گردشگری کاهش می یابد. برای مثال ممکن است یک سازمان مردم نهاد در تهران از طریق شهرداری توانسته باشد در بحث گردشگری امکاناتی را فراهم کند و بتواند این امکانات و ظرفیت ها را با یک سازمان مردم نهاد در شیراز به اشتراک بگذارد و به این ترتیب یکدیگر را توانمند کنند.

به این ترتیب یک سالمند ممکن است از طریق سازمان مردم نهادی در تهران وارد این شبکه گردشگری شود و از این طریق بتواند به سفری برود که هزینه اسکان بسیار پایینی برایش داشته باشد. در بحث رفت و آمد نیز ما از جانب دبیرخانه شورای ملی سالمندی با شرکت های مختلف هواپیمایی اتوبوس رانی راه آهن نیز صحبت خواهیم کرد تا تخفیف های خوبی در اختیار سالمندان قرار دهند. برای مثال در مورد سفر با قطار بانک اطلاعاتی داریم که در حال تکمیل است و بعد از آماده سازی، برای مثال افراد بالای ۶۰ سال در هر سفر در ایام عادی سال می توانند از تخفیف برخوردار شوند. این کار از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان انجام می شود و قرار است تا دستگاه ها را در جریان بگذاریم و با آنها صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه این کار به شکل مشابه برای اعضای صندوق بازنشستگی کشور هم در حال انجام است، تصریح کرد: اما برنامه های صندوق بازنشستگی کشور تنها شامل حال کسانی می شود که عضو این صندوق هستند. ولی در شورای ملی سالمندان، جمعیت هدف گسترده تری دارد که شامل حال همه سالمندان کشور می شود. سالمندانی هستند که عضو هیچ صندوقی نیستند و اتفاقا از نظر مالی در مضیقه قرار دارند؛ آنها نیز نیاز دارند به سفر بروند و باید به فکرشان بود. این صندوق ها به شکل محدودی به افراد عضوشان خدمات ارائه می کنند ولی ما می خواهیم گستره خدمات سالمندی را افزایش دهیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان افزود: قادریم بسیاری از این کارها را با امکانات موجود و با تقویت شبکه ها، تکمیل بانک های اطلاعاتی و... انجام دهیم. در کنار این موارد لایحه حمایت از سالمندان که باید براساس آن منابعی را برای سالمندان اختصاص دهد نیز می تواند موثر باشد.

نیمه مرداد ماه از وب سایت بنیاد فرزانگان کشور با هدف ارائه بهتر خدمات سالمندی به ویژه بهره گیری از مراقبان متخصص رونمایی شد.

به گفته سلمان نژاد شناسایی نیازهای واقعی سالمندان و اینکه چه عاملی باعث ارتقای خدمات رسانی به سالمندان می شود از اهداف راه اندازی این سایت بوده است و همه سازمان های مردم نهاد این حوزه می توانند به این سایت دسترسی داشته باشند. در این سایت در حوزه خدمات اجتماعی، گردشگری و مراقبت از سالمندان خدمات ارائه می شود، همچنین با استفاده از این سامانه افراد دیپلم و زیر دیپلم که می توانند در حوزه مراقبت از سالمندان فعال باشند ساماندهی و شرایط آموزش و بازآموزی آنها فراهم می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1