5 دسامبر 2020 - 15:36

ثبت ۸ آیین معنوی دیگر خراسان جنوبی

29 اوت 2018 - 16:00 dsfr.ir/n18m6

پنبه مله

ثبت هشت آیین دیگر میراث معنوی در خراسان جنوبی، تعداد آثار و مراسم معنوی ثبت شده در این استان را به ۵۷ مورد رساند.

علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی اعلام کرد: تا کنون ۵۷ اثر معنوی، ۶۲ اثر طبیعی و ۷۲۲ بنا و محوطه تاریخی استان خراسان جنوبی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. با این وجود تعداد آثار تاریخی، طبیعی و معنوی ثبت شده در فهرست ملی استان خراسان جنوبی به ۸۴۱ اثر رسید.

او در باره آیین های ثبتی جدید بیان کرد: این آثار شامل دانش فنون بهره برداری از منابع طبیعی (خارخانه ها)، دانش کشاورزی، فن نخ ریسی و سنت ها و نمودهای شفاهی پنبه مله، مراسم عزاداری امام حسین (ع) در حسینیه کبابی شهر بیرجند، دانش فن بومی و سنتی مشک سازی خراسان، علم آرایی و علم گردانی شهرستان بشرویه، دانش و فن غذای محلی قروت، آیین و فرآینده شیوه های سنتی استحصال عرقیجات و زرده به در (شهرستان درمیان) می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1