25 نوامبر 2020 - 00:18

چه عواملی باعث می شود توریست ها احساس امنیت کنند؟

29 اوت 2018 - 14:00 dsfr.ir/sn556

قطار حامل توریست ها در اصفهان

گردشگری از فعالیت های مهمی است که در دهه های اخیر از جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی برخی کشورها برخوردار بوده است. پژوهشگران ایرانی با توجه به اهمیت این موضوع، احساس امنیت و آسایش گردشگران را مورد مطالعه قرار داده اند.

در عرصه گردشگری، امنیت به معنای عام آن از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا احراز امنیت در عرصه های مختلف، ازجمله امنیت اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی، روانی بر میزان ورود گردشگران و تمایل آن ها به اقامت در کشور میزبان و نیز سفرهای مجدد تأثیرگذار است. امنیت، مفهومی کلی است که شامل وضعیت سلامت، آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه می شود و درحقیقت، محفوظ ماندن از آسیب توسط دیگران است.

کشور ایران بنا بر نظر عام و خاص، دارای جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی فراوان و منحصربه فردی است اما یکی از مهم ترین مسائلی که در وجه بین المللی ایران تأثیر منفی داشته و جذب گردشگر را تحت تأثیر قرار داده است، تبلیغات منفی درزمینه عدم وجود امنیت برای گردشگران در این کشور است. این مسئله موجب شده، کشور ایران به عنوان یکی از مقاصد گردشگری با پتانسیل بسیار بالا، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب گردشگر، وضعیت رضایت بخشی نداشته باشد.

به منظور تبیین بیشتر این موضوع، محققین کشورمان، پژوهشی را به اجرا گذاشته اند که در آن میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران با تأکید بر افراد داخلی مورد سنجش و بررسی واقع شده است.

در این پژوهش که با تأکید بر شهر ساحلی گناوه در استان بوشهر به انجام رسیده، محققان درصدد پاسخ کارشناسی به سؤالات ذیل بوده اند: وضعیت احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی در شهر ساحلی گناوه چگونه است و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه کدام اند؟

برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی، محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان، تعداد ۲۲۸ نفر از گردشگران داخلی را که در تابستان ۹۵ به شهرستان گناوه سفر کرده و به مدت یک هفته در این شهر، اقامت داشتند، به کمک پرسشنامه های خاص علمی، بررسی کردند.

تحلیل و محاسبات آماری انجام یافته در این پژوهش نشان می دهد که بین امنیت گردشگری با میزان سواد، رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی هرچه میزان تحصیلات در بین افراد بیشتر باشد، بر میزان امنیت گردشگران نیز افزوده می شود.

ولی بر اساس نتایج پژوهش، بین شاخص درآمد و ایجاد امنیت برای گردشگران رابطه معنی داری وجود ندارد و این بدان معنی است که میزان درآمد در بین گردشگران نتوانسته بر افزایش امنیت آن ها مؤثر باشد.

بر اساس اظهارات دکتر بهنام مغانی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان و همکاران ایشان، «یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که سطح رضایت از هرکدام از شاخص های خدماتی و امکانات گردشگری گناوه ازنظر گردشگران پایین تر از حد مبنای سه قرار دارد و می توان نتیجه گرفت که خدمات و امکانات گردشگری منطقه مورد نظر، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و نتوانسته امنیت و آسایش گردشگران را تأمین کند».

یافته ها همچنین نشان می دهند که شاخص امکانات پذیرایی، بیشترین تأثیر را بر گردشگری گناوه و رضایت آن ها داشته و شاخص امکانات اقامتگاهی، دارای کمترین تأثیر بر امنیت و آسایش گردشگران محدوده مورد مطالعه بوده است.

دکتر مغانی و همکارانش می گویند: «مطابق نتایج حاصل از تحقیق ما، میزان رضایت گردشگران در هیچ کدام از خدمات و امکانات بالاتر از حد مطلوب نبوده است. ازاین رو، لزوم تجدیدنظر در برنامه ریزی گردشگری گناوه، لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین مطابق دیگر نتایج تحقیق، بیشتر مشکلات گردشگری گناه از امکانات پذیرایی، سپس احساس آرامش در مدت اقامت بوده است. بنابراین، در برنامه ریزی های که برای آسایش امنیت و آسایش گردشگران منطقه ساحلی گناوه انجام می شود، توجه به دو شاخص مذکور در اولویت های برنامه ریزی پیشنهاد می شود».

در انتها، پژوهشگران مجری این مطالعه، برای افزایش امنیت گردشگران، راهکارهای زیر را پیشنهاد کرده اند:

گشت های مدام پلیس ساحلی

نظارت منظم و دقیق بر مکان های اقامتی

استفاده از دوربین های مداربسته در فضای اقامتی و گردشگری

شناسایی مکان های پرخطر و ارائه راهبرد برای بالابردن امنیت گردشگران

 نورپردازی و ایجاد روشنایی در سواحل و برای رفع مکان های تاریک و خطرناک

جمع آوری اراذل و اوباش و برخورد مناسب و قاطع پلیس با آن ها

سرمایه گذاری درزمینه ارتقای کیفیت مکان های اقامتی و خدمات هتلداری.

مقاله علمی پژوهشی برگرفته از این تحقیق که نکات ارزشمندی را برای بهبود وضعیت گردشگری در کشور متذکر می شود، در نشریه «گردشگری شهری» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1