رونق گردشگری حیات وحش به شرط حفاظت

27 اوت 2018 - 18:00 dsfr.ir/ux9to

رونق گردشگری حیات وحش به شرط حفاظت
arasbaran.org
حیات وحش

محققان اظهار کردند: گردشگران حیات وحش، نباید بیش از حد به حیوانات نزدیک شوند.

دیدن حیوانات و تهیه عکس در حیات وحش فرصتی برای گردشگران محسوب می شود که بسیار هیجان انگیز و جالب است. از این رو، گردشگری حیات وحش جاذبه های خاصی برای گردشگران دارد.

محققان اظهار کردند: برخورد نزدیک انسان با حیوانات نه تنها برای حیوانات خطر دارد، بلکه منجر به بروز خطراتی برای انسان هم خواهد شد. بسیاری از حمله های حیوانات به انسان ها زمانی است که انسان به قلمرو حیوان وارد شود.

زمانی که گردشگران به مقصد می رسند باید بدانند که تنها یک بازدیدکننده هستند و در مواجهه با حیوانات وحشی مناسب برخورد کنند تا برای خودشان و آنها مشکلاتی ایجاد نشود.

گردشگری حیات وحش در بسیاری از مناطق مانند افریقا، امریکا، استرالیا، هند، کانادا و اندونزی جایگاه بسیار مهمی دارد و توانسته برای اقتصاد کشور، مفید باشد.

این نوع گردشگری (گردشگری حیات وحش) به خودی خود، مشکلی ایجاد نمی کند، اما زمانی که گردشگران وارد قلمرو حیوانات می شوند تا با آنها عکس بگیرند یا آنها را شکار کنند منجر به بروز مشکلاتی می شود.

سازمان جهانگردی تخمین می زند که هفت درصد گردشگری جهان به گردشگری حیات وحش مربوط می شود و سالانه حدود سه درصد رشد می کند و البته در بعضی نقاط، بیشتر است.

مهمترین نکته در این بررسی آن است که اگر حیات وحش بر اثر تداخل انسان ها از بین برود، گردشگری مبتنی بر حیات وحش را از دست می دهیم.

اما اگر گردشگری مبتنی بر حیات وحش به خوبی مدیریت شود، می تواند به عنوان یک فرصت اقتصادی باشد که از حیات وحش پشتیبانی می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1