امواج گرمایی اقیانوس ها را داغ کرده است

20 اوت 2018 - 10:00 dsfr.ir/rs69r

اقیانوس

دامنه امواج گرمایی و تاثیرات آن به خشکی ها محدود نمانده است و براساس یافته محققان دانشگاه برن در سوییس، تعداد روزهایی که در اقیانوس ها امواج گرمایی ایجاد می شود، بین سال های 1982 تا 2016 میلادی دو برابر شده است و تداوم این روند تنوع گونه ها را از بین می برد.

به اعتقاد محققان این میزان افزایش موج های گرمایی در اقیانوس ها را نمی توان صرفا با متغیرهای طبیعی توجیه کرد. دمای اقیانوس ها به آستانه تحمل بسیاری از گونه های ساکن دریاهای زمین نزدیک شده است و امواج گرمایی جدید می تواند منجر به نابودی این گونه ها شود.

محققان با استفاده از اطلاعات ماهواره ای مربوط به دمای آب اقیانوس ها در بازه زمانی 1982 تا 2016 میلادی و ترکیب آن با مدل های کامپیوتری آب و هوای زمین، احتمال ایجاد امواج گرمایی و شدت چنین امواجی را محاسبه کردند. به گفته محققان موج گرمایی زمانی ایجاد می شود که دمای سطح آب از 99 درصد دمای متوسط منطقه ای آن بیشتر شود.

بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش دمای جهانی موجب افزایش شدید خطر ایجاد موج های گرمایی شده است و انتظار می رود این شرایط بدتر هم شود. در واقع به گفته محققان در صورتی که تولید گازهای گلخانه ای با وضعیت فعلی ادامه یابد و دمای هوا تا سال 2100 میلادی به میزان 3.5 درجه افزایش پیدا کند، تعداد روزهایی که در آن در اقیانوس ها امواج گرمایی ایجاد می شود، 41 برابر دوران قبل از انقلاب صنعتی خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1