23 نوامبر 2020 - 02:13

کشف سکه های ضرب قزوین در علاف راسته بازار

2 اوت 2015 - 12:00 dsfr.ir/xs67p

کاوش در محوطه ملک مقابل علاف راسته بازار قزوین به کشف دیوار آجری، کف سنگ فرش، مهر استامپی، سکه های برنجی و مسی ضرب قزوین و ... از دوران پهلوی و قاجار منجر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فریبا محمدی سرپرست هیأت کاوش در محوطه ملک مقابل علاف راسته بازار قزوین، با اعلام این خبر تصریح کرد که کاوش در 4 ترانشه و یک گمانه در این محوطه تاریخی به کشف آثاری از دوران قاجار و پهلوی انجامید. این کاوش با هدف شناخت هر چه بیشتر اجزاء و اركان بافت تاریخی و الگوی سنتی ساخت و توسعه شهری در راستای طرح های جدید توسعه ای انجام شد.

این باستان شناس با اشاره به آثار مکشوفه در این محوطه یکی از یافته های معماری دوران پهلوی را کفی سنگ فرش از نوع قلوه سنگ های رودخانه ای اعلام کرد که شیب آن از قسمت جنوب به شمال افزایش می یابد. همچنین دیواری آجری با کفی از نوع آجرهای 6 ضلعی در این کاوش نمایان شد. از سایر آثار مكشوفه متعلق به این دوره نیز می توان به تن پوشه های دفع فاضلاب با 2 مسیر جداگانه که به 1 چاه ارتباط می یابند اشاره کرد.

سرپرست هیأت کاوش در محوطه ملک مقابل علاف راسته بازار قزوین، آثار دوره قاجار را نیز شامل یک مهر استامپی و سکه های برنجی و مسی اعلام کرد که دو نمونه از آنها دارای ضرب قزوین هستند. وی با اشاره به اینکه برای اولین بار چنین نمونه هایی از کاوش های باستان شناسی شهر قزوین یافت شده است تصریح کرد: علاوه بر سکه های یاد شده در پایین ترین عمق محوطه تن پوشه هایی که به صورت عمودی در بستر خشک رودخانه ای قرار داشتند نیز به دست آمد. محمدی کاربری این تن پوشه ها را استخراج آب های زیرزمینی اعلام کرد که از جایگاه مطالعاتی، موضوع مهمی در خصوص بررسی و نحوه انتقال آب به سایر نقاط شهر است.

او افزود: با توجه به کانتکس های شناسایی شده در ترانشه های حفاری شده، نهشته رسوبی که در سایر کاوش های باستان شناسی بافت تاریخی شهر به عنوان خاک بکر معرفی شده بود در همان عمق نیز شناسایی شد.

كاوش های باستان شناسی در محوطه ملک مقابل علاف راسته بازار قزوین كه با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همکاری اداره كل میراث فرهنگی استان قزوین شروع شده بود پایان یافت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1