شکار در قرق ها از اول آبان تا 15 آذر ممنوع است

12 اوت 2018 - 15:00 dsfr.ir/7p0mb

شکار در قرق ها از اول آبان تا 15 آذر ممنوع است
farhangnews.ir
شکار

مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز فصل شکار از اواسط شهریور ماه گفت: فصل شکار از اول شهریور آغاز شده و 15 اسفندماه پایان می یابد اما از اول آبان ماه تا 15 آذرماه همزمان با فصل جفت گیری، شکار در قرق ها ممنوع خواهد بود.

علی تیموری با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیته فنی قرق های اختصاصی، با حضور نمایندگان ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های یزد، کرمان و سمنان و نمایندگان دفاتر ستادی عضو کمیته ها افزود: در این نشست، نمایندگان استان ها، گزارش های کاملی از وضعیت موجود هر یک از قرق های اختصاصی محدوده استان، اقدامات اجرایی انجام شده توسط مدیریت قرق ها در یک سال گذشته و وضعیت تغییرات جمعیتی گونه های جانوری مبتنی بر سرشماری های انجام شده ارائه کردند.

وی با اشاره به تبادل نظر اعضای کمیته درباره ضرورت ها و الزامات مرتبط با قرق ها ادامه داد: اقداماتی که باید توسط قرق داران و همچنین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها اجرا شود نیز در این جلسه تعیین شد.

با بررسی آمارهای سرشماری (دوبار در سال) وضعیت حفاظتی و اقدامات صورت گرفته در قرق ها، سهمیه شکار هر یک از قرق های در قرق اختصاصی جاشلوبار در استان سمنان با توجه به توضیحات نماینده استان و عدم دستیابی به آمار دقیق، پروانه شکار صادر نخواهد شد.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه نظارت بر قرق های اختصاصی گفت: ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، ضمن دریافت تعهد محضری از تمام مدیران قرق های اختصاصی برای اجرای تعهدات قانونی، نظارت کامل و مستمر بر روند اجرای این تعهدات اعمال می کنند.

همچنین مدیران قرق های اختصاصی باید گواهی عدم سوء پیشینه برای تمام قرق بان های خود گرفته و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه کنند. ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به تشکیل کمیته نظارت استانی اقدام کرده و برای پایش دقیق و مستمر فعالیت قرق ها، فرم های پایش قرق های اختصاصی که توسط سازمان به این ادارات کل داده شده ، دوره ای و تحت نظارت کمیته استانی تکمیل و برای نظارت به معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ارسال شود.

تیموری درباره وظایف مدیران قرق های اختصاصی گفت: همه مدیران قرق های اختصاصی مکلف شدند تا ظرفیت برد قرق های اختصاصی را بررسی کرده و نتیجه آن را به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه اعلام کنند تا مبنای برنامه ریزی های آتی مدیریت حیات وحش در محدوده قرق اختصاصی قرار گیرد.

وی درباره تابلوهای مشخص کننده محدوده قرق ها و لباس قرق بان ها اظهار داشت: طرح نهایی تابلوهای تعیین محدوده قرق های اختصاصی مشخص شد و جزییات آن از شکل و طرح، اندازه ها، متون و فونت ها، رنگ و دیگر جزییات تعیین شد که به استان ها ابلاغ خواهد شد تا بر روی مرزهای قرق های اختصاصی نصب شود.

تیموری گفت: در رابطه با تعیین فرمت لباس متحدالشکل برای قرق بان ها نیز قرار شد تا پیشنهادات اعضای کمیته فنی قرق های اختصاصی به دبیرخانه کمیته واقع در اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید ارسال شود تا پس از جمع بندی، در جلسه بعدی کمیته در رابطه با آن تصمیمات لازم گرفته شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1