آسبادهای نشتیفان یک قدم به ثبت جهانی نزدیک تر شد

28 آوریل 2015 - 06:20 dsfr.ir/ll6wz

آسبادهای نشتیفان یک قدم به ثبت جهانی نزدیک تر شد
عکس: dalahoo.com

آسبادهای نشتیفان واقع در شهرستان خواف، در نوبت ثبت در فهرست یونسکو است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خواف گفت: با توجه به اهمیت منحصر به فرد آسبادهای نشتیفان و نظر به این که این آثار ارزشمند در نوبت ثبت در فهرست یونسکو است عملیات احداث دفتر منطقه ای پژوهشی ویژه آسبادها توسط میراث فرهنگی آغاز شد.

«با عقیده» گفت: این آسبادها به عنوان یک اثر فاخر برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در حال آماده شدن است که با احداث پایگاه پژوهشی، آسبادهای نشتیفان خواف یک قدم به ثبت جهانی نزدیک تر شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خراسان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1