24 فوریه 2024 - 23:18

تعلیق 3 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز

8 اوت 2018 - 13:00 dsfr.ir/dc6ba

خدمات مسافرتی

سه دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز تعلیق شدند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، به استناد بند الف ماده 34 بخش چهارم مقررات اجرایی انضباطی فعالیت شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی «سفرهای خاص اطلس شیراز»، «بالن آبی» و «نوماد گشت» به مدت 3 ماه تعلیق شد.

شرکت های مذکور در طول مدت تعلیق مجاز به انجام تبلیغات و فروش نبوده و صرفاً مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهند بود.

بنا بر این گزارش، به استناد ماده ۵۳ مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهان گردی، مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی «لوتوس» در شیراز نیز لغو و یک دفتر به دلیل عدم انعقاد قرارداد و عدم رعایت استاندارد در برگزاری تورهای خود تذکر دریافت کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1