6 دسامبر 2023 - 05:05

خدمات متقابل کشاورزی و گردشگری

7 اوت 2018 - 15:00 dsfr.ir/94678

گردشگری روستایی

محققان عنوان کردند: توسعه تورهای گردشگری کشاورزی و نمایش جاذبه های مناطق روستایی، از مهمترین عوامل رشد اقتصادی یک منطقه هستند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که مناطق روستایی در حال تبدیل شدن به مقاصد محبوب برای سفر هستند، بویژه اینکه، چشم اندازهای فرهنگی اجازه می دهد که نگاهی اجمالی به زندگی و کار روستاییان داشت.

برنامه های کشاورزی و گردشگری، دسترسی به بازارهای صادرات، تنوع محصول، افزایش امنیت غذایی و ارتقاء محصولات کشاورزی، بخش کشاورزی مقصد گردشگری را بهبود می بخشد.

صنعت گردشگری کشاورزی یک بازار صادراتی مهم برای مجموعه ای از محصولات کشاورزی است و هتل ها و رستوران هایی که متقاضی انواع متنوع محصولات کشاورزی هستند، باعث می شوند که گردشگران این موارد را به عنوان سوغاتی انتخاب کنند و در این بخش، رشد اقتصادی ایجاد شود.

گردشگری کشاورزی، اغلب یک استراتژی عملی برای توسعه اقتصاد محلی و ترویج شیوه های سنتی کشاورزی پایدار است.

توسعه تورهای گردشگری کشاورزی و نمایش جاذبه های مناطق روستایی منجر به پیشرفت در بخش غذای سنتی، محصولات و صنایع دستی این مناطق خواهد شد.

برنامه های خاص کشاورزی و گردشگری می تواند کمک کند تا همکاری بین بخش کشاروزی و گردشگری ایجاد شود و در حالی که گردشگری توسعه می یابد، محصولات هم به فروش می رسد.

این برنامه ها در بخش گردشگری و کشاورزی منجر به افزایش درآمد و سوددهی برای کشاورزان خرده پا خواهد شد.

محصولات کشاورزی و فرآوری های این بخش که در بازارهای داخلی هستند، معمولا برای گردشگران بین المللی، جالب هستند.

از این رو کارشناسان توصیه می کنند که باید در این بخش محصولات و خدماتی ارائه شود که گردشگران را جذب کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1