6 دسامبر 2023 - 05:59

مدیریت محیط زیست مناطق آزاد واگذار می شود

2 اوت 2015 - 10:00 dsfr.ir/j55by

مدیریت محیط زیست مناطق آزاد واگذار می شود
در خليج فارس، ماهی ها حوضشان بی آب است

در پیش نویس برنامه ششم توسعه محیط زیست، تصویب قانونی جهت تفویض اختیارات محیط زیست مناطق آزاد کشور به سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: در پیش نویس برنامه ششم توسعه محیط زیست خواستار تفویض اختیارات محیط زیست مناطق آزاد کشور به سازمان حفاظت محیط زیست شده ایم.

پروین فرشچی، ادامه داد: از آنجا که اولویت مناطق آزاد همواره توسعه و عمران است لذا توجه به حفاظت محیط زیست این مناطق آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین ما خواستار این هستیم که مسئولیت حفاظت محیط زیست در مناطق آزاد به ویژه در جزایر کیش و قشم به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شود. در این راستا باید قانونی تصویب شود که بر اساس آن مجوز تاسیس دفتر محیط زیست در این مناطق با مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را تایید کند. همچنین در شرایطی دیگر این دفتر محیط زیست می تواند توسط سازمان مناطق آزاد مدیریت شود اما مدیر آن دفتر به طور مستقیم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شود.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اذعان داشت: به این ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست می تواند همواره نقش نظارتی خود را بر عملکرد زیست محیطی سازمان مناطق آزاد به ویژه در جزایر کیش و قشم اعمال کند.

فرشچی تصریح کرد: امیدواریم با تصویب قانونی ویژه در برنامه ششم توسعه شرایطی فراهم شود تا بتوانیم حفاظت محیط زیست در مناطق آزاد کشور را ساماندهی دهیم. باید توجه داشت که سازمان محیط زیست به تنهایی نمی تواند در مناطق آزاد عمل مناسبی داشته باشد بلکه نیازمند همدلی و همیاری مسئولان مناطق آزاد برای عملکرد هر چه بهتر است. بنابراین در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به پشتیبانی سازمان منطقه آزاد بسیار نیازمند است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سخنان خود از برگزاری گردهمایی کنوانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان در آینده نزدیک خبر داد. به گفته فرشچی، این جلسه در تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری در کشور قطر و با حضور نمایندگان هشت کشور عضو این کنوانسیون برگزار خواهد شد. جلسات کنوانسیون راپمی به دو جنبه حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان می پردازد. یک جنبه مسائل علمی مرتبط با محیط زیست دریایی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و دیگر اینکه سیاست گذاری های لازم جهت حفاظت بیشتر از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان را اعمال می کند.

به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهم ترین مواردی که در جلسه پیش رو به آن پرداخته خواهد شد، برنامه ریزی جهت تعیین زمان دقیق انجام گشت های دریایی 2016 توسط هشت کشور عضو این کنوانسیون است. همچنین در این جلسه پارامترهایی که باید طی انجام گشت دریایی 2016 مورد پایش و بررسی قرار گیرد نیز تعیین خواهد شد.

فرشچی اذعان داشت: هر ساله با همکاری مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، گشت دریایی مشترک به منظور آگاهی از وضعیت محیط زیستی این آب ها در نقاط مختلف انجام می شود.

به گفته وی این کنوانسیون، سند قانونی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان یعنی ایران، بحرین، عراق، قطر، عربستان سعودی، کویت، عمان و امارات متحده عربی در آن متعهد شده اند کوشش های خود را برای حفاظت از محیط زیست دریایی مشترکشان به کار ببندند. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمین های خود به گونه ای تنظیم کنند که موجب آلودگی محیط زیست دریایی حوزه نشوند.

30 سال از تشکیل کنوانسیون کویت می گذرد و در این مدت 8 کشور حاشیه خلیج فارس فعالیت های زیادی در زمینه حفاظت زیست محیطی دریایی این پهنه آبی انجام داده اند. راپمی (سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس) بازوی اجرایی کنوانسیون کویت است. کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین 8 کشور حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد شده است. این کنوانسیون دارای 30 ماده است و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « مانا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1