26 سپتامبر 2022 - 20:19

شبکه «شما» راوی گردشگری کشور می شود

2 اوت 2018 - 17:00 dsfr.ir/5h9al

معرفی جاذبه های گردشگری

شبکه شما مسئولیت تولید و پخش برنامه های حوزه گردشگری و توریست را برعهده گرفته و قرار است این شبکه سه ساعت از برنامه های هر روز خود را به بحث توریست و گردشگری اختصاص دهد.

علی دارابی (معاون امور استان های صدا و سیما) در پاسخ به این پرسش که آیا امور استان ها برنامه ای برای معرفی جاذبه های استان های مختلف کشور که می تواند سبب تقویت گردشگری داخلی شود و در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک کند، دارد یا خیر؛ گفت: براساس دستوری که رئیس سازمان صداوسیما داده اند، معاونت استان ها و شبکه شما مسئولیت تولید و پخش برنامه های حوزه گردشگری و توریست را برعهده گرفته و در حال حاضر ما در پی این هستیم تا با فراهم کردن شرایط؛ شبکه شما بتواند سه ساعت از برنامه های هر روز خود را به بحث توریست و گردشگری اختصاص دهد و این موضوع آرام آرام توسعه پیدا کند.

وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که آیا برای این برنامه، همکاری با بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار دارد یا خیر گفت: اگر ما بخواهیم گردشگری را تنها در سازمان میراث فرهنگی خلاصه کنیم، کار غلطی انجام داده ایم چراکه این سازمان تنها بخش دولتی را نمایندگی می کند و ما به عنوان رسانه باید با آنها و و همینطور بخش خصوصی جلساتی را برگزار کنیم و این موضوع سازماندهی شود تا هرچه زودتر متوجه شویم که در این حوزه از چه ظرفیت هایی برخورداریم و چه کارهایی می توانیم انجام دهیم. در حال پی ریزی مقدمات این موضوع هستیم و به زودی برنامه های ما در این حوزه آغاز می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1