24 نوامبر 2020 - 22:21

جشن تیرگان در فراهان برگزار می شود

21 ژوئن 2018 - 15:00 dsfr.ir/k48dz

جشن تیرگان در فراهان برگزار می شود
kojaro.com
آیین ایرانی

جشن تیرگان که توسط اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی در سال 89 به ثبت رسیده، در محل امامزاده احمد بن علی فراهان برگزار می شود.

سید محمد حسینی مدیرکل میراث فرهنگی این استان روز چهارشنبه 30 خرداد 97 با اعلام این خبر گفت: اجرای مراسم روز اول تابستان (جشن تیرگان) براساس تقویم وگاهنگاری خورشیدی یعنی درنخستین روز آغاز تابستان هرساله برگزار می شود واو افزود: «حوزه های جغرافیایی مرتبط با این جشن، اهالی روستاهای بسیاری ازتوابع شهرستان های فرمهین، تفرش، کمیجان، آشتیان و اراک است.

دربین شهرستان های مذکور، شهروندان شهرهای کمیجان، آشتیان، فرمهین، تفرش و همچنین اهالی خنجین در اجرای این آیین شرکت می کنند واز روزگاران دیرین اقوام و صاحبان گویش و زبان های گوناگون همانند خلج ها، چهره قانی ها، فارس ها و ترک ها از مجریان مراسم مذکور هستند.

بسیاری از اهالی براین باورند که درنخستین روزتابستان نبایستی زیرسقف خانه بسر برد و یا در این روز دست به کاری زد بلکه باید در باغ ها و طبیعت سیروسیاحت نمود و در زیارتگاه ها به دعا و نیایش پرداخت و این را امری نیکو و ضروری می دانند.

پیش از فرارسیدن نخستین روز تیرماه، سرپرستان خانواده ها، درتدارک وسایل و تهیه غذا هستند و برخی از آنها به صورت فامیل بزرگ شامل پدر، مادر، فرزندان و نوه ها ازخانه هایشان بیرون می آیند.

درسال های گذشته و پیشین آبادی هایی همچون مشهد میقان، تبرته، نظام آباد، شاهواروق، علی بلاغی، سیاوشان وزلف آباد واقع درفرمهین ازکانون های تجمع شرکت کنندگان بودکه درسایه درختان می آسودند و در زیارتگاه ها به دعا و نیایش می پرداختند، همچنین ازبازارهای روزآمدی که درنظام آباد یا شاهواروق برپامی شدند، مایحتاج خودرا تأمین می کردند و سپس عصرهنگام، عازم منازل خود می شدند.

از حدود 20 سال پیش، مکان بقعه احمد بن علی (ع) و اطراف آن به صورت مرکزتجمع اهالی روستاهای مختلف تبدیل شد. پس از ثبت این آیین در سال 1389 توسط میراث فرهنگی استان مرکزی، هرساله این جشن با شکوه و جمعیت افزون تری برگزار می شود.

یکی از رسوم مردم در این روز، پاشیدن آب برسر و چهره و بدن یکدیگر بوده است که به آن "آب پاشونک" ویا"سرشوران" می گویند به شکلی که اهالی درکنارجوهای آب و مظهر کهریزها حضور می یافتند و با پیاله و کاسه بریکدیگرآب می پاشیدندکه برای جوانان نوعی خواستگاری تلقی می شد.

رسم دیگردر این روز آن بود که در زیارتگاه، گوسفند و بز بعنوان نذورات قربانی می کردند. در قلمرو تحقیقات متون و مطالعات مآخذ تاریخی می توان گفت که انگیزه و ریشه های برپایی این جشن ملی به دوران پیش ازظهوراسلام می رسد، بطوری که نویسندگان و مورخین همانند ابوریحان بیرونی، گردیزی، قمی وصاحب مجمل التواریخ و القصص باین مهم اشاره و پرداخته اند. قابل ذکر است پس از پایان روزنامبرده و ازفردای آن، کشاورزان دروی محصولات خود را آغاز می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی خاطرنشان کرد: به رسم سال های گذشته این مراسم از 31 خرداد تا 1 تیرماه از ساعت 8 تا 20.30 در محل امامزاده احمدبن علی فراهان برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1